Sökning: "project based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade orden project based learning.

 1. 1. Boundary-less work and digital mobile media : A qualitative exploration of employees’ work-life balance in the context of constant online availability

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Holmgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital mobile media have a major influence on organizations today. The technology has enabled a flexible work environment where employees can get work done without the limits of time and space. The boundary-less working conditions have come with possibilities but also resulted in new expectations of extended work availability. LÄS MER

 2. 2. Automated alarm and root-cause analysis based on real time high-dimensional process data : Part of a joint research project between UmU, Volvo AB & Volvo Cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Justin Harbs; Jack Svensson; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; classification analysis; supervised learning;

  Sammanfattning : Today, a large amount of raw data are available within manufacturing industries. Unfortunately, most of it is not further analyzed in search of valuable information regarding the optimization of processes. In the painting process at the Volvo plant in Umeå, adjusted settings on the process equipments (e.g. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt : En studie om hur förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Dayana Samba; Zainab Farrah; [2018]
  Nyckelord :on-going evaluation; project; Grön BoStad Stockholm; organizational learning; evaluation; följeforskning; projekt; Grön BoStad Stockholm; organisatoriskt lärande; utvärdering; löpande lärande utvärdering;

  Sammanfattning : I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på olika program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att skapa hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter genom förbättrade strukturer och processer. LÄS MER

 4. 4. DESIGNING FOR THE IMAGINATION OF SONIC NATURAL INTERFACES.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tore Knudsen; [2018]
  Nyckelord :Sonic Interaction Design; Interactive Machine Learning; machine learning; Natural Interface; Research Through Design; Ubiquitous Computing;

  Sammanfattning : In this thesis I present explorative work that shows how sounds beyond speak can be used on the input side in the design of interactive experiences and natural interfaces. By engaging in explorative approaches with a material view on sound and interactive machine learning, I’ve shown how these two counterparts may be combined with a goal to envision new possibilities and perspectives on sonic natural interfaces beyond speech. LÄS MER

 5. 5. Using Self-Organizing Maps to Identify Operational Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lukas Ljungblom; Jonatan Berggren; [2018]
  Nyckelord :Self-organizing Map; Machine Learning; Neural Network; Clustering; Operational Risk; Audit Change; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In recent years, the awareness and concern for operational risk in financial institutions have increased, and several disastrous events in the last two decades been caused by human error. With this, the regulatory demands have increased on the financial institutions to control operational risk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet project based learning.

Din email-adress: