Sökning: "projektering småhus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden projektering småhus.

 1. 1. Risker kring småhusgrundläggning : En jämförelse mellan riskerna vid stora projekt och småhusprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Masa Nikolic; Rogin Ramak; [2014]
  Nyckelord :Risk; småhus; grundläggning; geoteknisk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka risker som finns vid grundläggning av småhus. Metoden som användes var litteraturstudie av geotekniska risker vid stora projekt. Riskerna som återkom delades in i geologiska, mänskliga och ekonomiska faktorer. Därefter diskuterades om dessa risker även är aktuella för småhus. LÄS MER

 2. 2. Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Louise Bergman; Anna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :byggfel; plåttak; tak; takentreprenad;

  Sammanfattning : The mistakes and failures on the roof are noticed during inspection of the construction, many of the commentaries are recurring. A contractor should only need to get a commentary once and then learn from the mistake. LÄS MER

 3. 3. Normalförbrukning i villa : Explosioner i byggnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Mattias Livfors; Marcus Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar projektering av ett småhus i form av framställande av system och konstruktionsritningar som följer Boverkets byggregler. Den innefattar även val av material för utvalda delar av småhuset där hänsyn tagits till väsentliga parametrar. LÄS MER

 4. 4. Husprojektet - Metronomen 14

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Malin Sandström; Cathrina Bergsj;; [2014]
  Nyckelord :Ring beam; konstruktion; jordbävningar; Tanzania; Metronomen 14; husprojekt;

  Sammanfattning : I jordbävningsdrabbade områden är stabilisering av byggnader en avgörande del i husens utformning. I många av dessa delar av världen lever stora delar av befolkningen i fattigdom med begränsad tillgång till resurser och moderna byggtekniker. LÄS MER

 5. 5. Trä- eller betongfasad - en jämförelse av kostnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Linn Forsman; Oskar Scheibe; [2014]
  Nyckelord :Fasad; Underhåll; Kostnad; Betong; Trä;

  Sammanfattning : I denna rapport görs en kostnadsjämförelse mellan två olika ytterväggars fasader. Den ena väggen är en träyttervägg med träfasad, och den andra väggen är en betongyttervägg med betongfasad. Båda fasaderna är ytbehandlade med akrylatfärg. Väggarna antas placerade på ett småhus i Huddinge kommun, söder om Stockholm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet projektering småhus.

Din email-adress: