Sökning: "projektering småhus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden projektering småhus.

 1. 1. PLATTA TAK : En utredning om vad som bör beaktas vid projektering och utförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johan Eriksson; Axel Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Flat roof; roof construction; exposed sealant; roof drainage; prefabricated roof; Platta tak; takkonstruktion; exponerade tätskikt; takavvattning; prefabricerade tak;

  Sammanfattning : Flat roofs have been common for many decades. They were first build in dry and mountainous areas, then they were spread in the entire world. Today flat roofs are present in all type of buildings. In Sweden they are mostly used in larger houses like shopping malls, industrial buildings and apartment blocks. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus - En anpassning av ByggaF

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Matilda Hjalmarsson; Vera Wemmert; [2017]
  Nyckelord :ByggaF; fuktsäkerhetsprojektering; A-hus; fukt; småhus;

  Sammanfattning : Ett av dagens stora problem inom byggbranschen är fukt. En vanlig orsak till fuktproblem är brister i projekteringen och byggprocessen men kan också bero på materialvalet i konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Risker kring småhusgrundläggning : En jämförelse mellan riskerna vid stora projekt och småhusprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Masa Nikolic; Rogin Ramak; [2014]
  Nyckelord :Risk; småhus; grundläggning; geoteknisk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka risker som finns vid grundläggning av småhus. Metoden som användes var litteraturstudie av geotekniska risker vid stora projekt. Riskerna som återkom delades in i geologiska, mänskliga och ekonomiska faktorer. Därefter diskuterades om dessa risker även är aktuella för småhus. LÄS MER

 4. 4. Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Louise Bergman; Anna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :byggfel; plåttak; tak; takentreprenad;

  Sammanfattning : The mistakes and failures on the roof are noticed during inspection of the construction, many of the commentaries are recurring. A contractor should only need to get a commentary once and then learn from the mistake. LÄS MER

 5. 5. Normalförbrukning i villa : Explosioner i byggnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Mattias Livfors; Marcus Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar projektering av ett småhus i form av framställande av system och konstruktionsritningar som följer Boverkets byggregler. Den innefattar även val av material för utvalda delar av småhuset där hänsyn tagits till väsentliga parametrar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet projektering småhus.

Din email-adress: