Sökning: "projektplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet projektplanering.

 1. 1. Produktutveckling av handsåg utformad för friluftsliv : En användarcentrerad studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Persson; [2017]
  Nyckelord :produktutveckling; design; såg; ergonomi;

  Sammanfattning : Rapporten dokumenterar ett produktutvecklingsprojekt av handtagen till en kedjesåg som är utvecklad för friluftsliv. Projektet görs i samarbete med ett företag som av sekretesskäl inte kommer att nämnas i skrift. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande arbete för personer med psykossjukdom utvecklat i ett samverkansprojekt : Förutsättningar för spridning och varaktighet studerat i en fallstudie

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Hanna Ljungman Freij; [2017]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; levnadsvanor; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning [3]. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en förkortad livslängd upp till 25 år[5]. LÄS MER

 3. 3. Visuell produktionsstyrning : Tillämpning av NCC Projektplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olof Johansson Klang; [2017]
  Nyckelord :Lean Construction; Last Planner System; NCC Projektplanering; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. LÄS MER

 4. 4. En webbaserad komptensmatris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mathias Lindahl; Assan Murad; [2017]
  Nyckelord :competence; competence database; competence matrix; angular; database optimization; LINQ; kompetens; kompetensdatabas; kompetensmatris; angular; databasoptimering; LINQ;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt på större IT-företag att konstellationen i de agila teamen ändras i och med projektens kompetensbehov. Förutom de egna anställda, hyrs ofta konsulter in med spetskompetens inom olika områden. LÄS MER

 5. 5. Pallsluss : Ett produktutvecklingsprojekt för säker och effektiv pallhantering mellan människa och robot

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Rysjö; [2017]
  Nyckelord :Robotcell; Pall; pallhantering; säkerhet;

  Sammanfattning : Automatiseringen inom industrin ökar ständigt. Detta gäller både i Sverige och i många andra delar av världen. En stor del av denna utveckling består i användandet av robotceller som en del av produktionen. För att möta denna ökning finns ett växande behov av standardkomponenter för dessa robotceller. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet projektplanering.

Din email-adress: