Sökning: "projektplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet projektplanering.

 1. 1. Konceptframtagning för vinkelväxel : En studie på tätningsmekanism och utformning för att undvika oljeläckage

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dennis Bach; [2018]
  Nyckelord :Design; Innovation; Produktutveckling; Tätning; Vinkelväxel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av examinationen i utbildningen högskoleingenjör inom innovationsteknik och design. Uppdraget tillhandahålls av GKN Driveline Köping AB. GKN Driveline är ledande inom AWD system och är medvetna om att utveckling sker i en expanderande takt. LÄS MER

 2. 2. Den traditionella produktionsplaneringens död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Kullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to produce waste in resources and time. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i byggprojektering : En studie över användandet av agila ärendehanteringsverktyg inom byggprojektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Maria Roland Sandblad; Johannes Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala University; Ångström Laboratory; Project planning; Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala universitet; Ångströmlaboratoriet; Projektplanering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en konservativ bransch som länge har setts som motsträvig och traditionell. Detta har resulterat i en långsam utveckling av kommunikationsmönster och former för ledning och samverkan i branschen. LÄS MER

 4. 4. En batterisparande och säker mobiltelefonladdare : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Invencon AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Hultén; [2018]
  Nyckelord :Laddare; batteri; säkerhet; produktutveckling; designprocess; mobiltelefon; design; formgivning;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar Emma Hulténs examensarbete som har utförts för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Arbetet följer strategin för ett produktutvecklingsprojekt där faserna, projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, produktdesign och projektavslut genomförts. LÄS MER

 5. 5. Byggbranschens påverkan på Globala målen för hållbar utveckling - Från projektplanering till rivning

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Derya Tumayer; Poya Shameli; [2017]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala målen; hållbar utveckling; byggbranschen; hållbara städer och samhällen; hållbar energi för alla.;

  Sammanfattning : I september 2015, på ett toppmöte i FN i New York slöt världens ledare upp bakom ett ramverk; FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den nya utvecklingsagendan behandlar inte längre miljö och utveckling som separata frågor utan hållbar utveckling består av tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet projektplanering.

Din email-adress: