Sökning: "prominence"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet prominence.

 1. 1. The portrayal of Sweden in American alt-right media, as exemplified by Breitbart News

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Viktor Andersson; [2018]
  Nyckelord :alt-right; Breitbart News; Sweden; argument analysis; immigration; United States; Europastudier; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The alt-right is a fairly recent addition to the pantheon of political ideologies. Its rise to prominence is seen by many as the driving force behind Donald Trump’s presidency. The youth of the ideology has also created a natural relationship between it and the fields of new media and cyberculture. LÄS MER

 2. 2. Emphases and justifications in a time of growing focus on Islamist terrorism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clarence Coulton Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 21st century, research about terrorism and its effects have taken an increasingly larger space within the field of Political Science. Studies focused on how terrorism affect voters, countries and policies regarding immigration and security are fairly common, and with its long history with terrorism, the United Kingdom often becomes central in such studies. LÄS MER

 3. 3. Why we choose to help fewer over more victims: The prominence effect as an underlying mechanism for saved-lives insensitivity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Lindkvist; Kajsa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :helping behaviour; moral decision-making; prominence effect; saved-lives insensitivity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this report was to investigate the prominence effect as an underlying reason for saved-lives insensitivity in moral decision-making. Saved-lives insensitivity, the tendency to help fewer rather than more victims, causes unnecessary suffering. LÄS MER

 4. 4. Rörlig hyressättning för lokaler - Särskilt om index-baserade hyresklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; civilrätt; kommersiell hyresrätt; indexklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln för bestämmandet av hyran i svensk rätt är att hyran ska vara till beloppet bestämd av parterna i avtalet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 19 § Jordabalken (1970:994). LÄS MER

 5. 5. Autonomireformen : Kollegialt styre och linjestyrning, kan reformen leda till akademisk segregation mellan institutioner?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Oreland; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2011 the Swedish government implemented the autonomy reform, which was a legislative change regarding the administration of the institutions of higher education. The aim was to enhance the autonomy of the universities within the framework of the current ruling authority or agency. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prominence.

Din email-adress: