Sökning: "promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 1480 uppsatser innehållade ordet promotion.

 1. 1. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Vånder; Frida Stenberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hälsofrämjande; promotion; intervention; organisationsteori; mytperspektiv; Work environment; health promotion; intervention; organizational theory; mythical perspective;

  Sammanfattning : Background: A job is a big part of many people’s lives and can affect their health which makes workplaces an important arena for public health work. Research shows the importance of the combination of health promotion with prevention. Despite knowledge in the subject the number of sick leave continues to increase. LÄS MER

 2. 2. EU FIRST? Examining the Promotion of Sustainable Development in EU Trade Agreements with Singapore and Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Setterberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :European Union; trade policy; ASEAN; Vietnam; Singapore; sustainable development; multilateralism; normative power; self-interested actor; norm promotion; trade agreements; bilateral;

  Sammanfattning : This dissertation aims to determine why the EU is promoting sustainable development as a value in its Free Trade Agreements (FTAs), but also to examine what kind of an actor the EU is in international relations. Since the 2015 Trade for All strategy, the EU has included sustainable development as a key objective in its trade strategy and one way of doing this is by adding a Trade and Sustainable Development (TSD) chapter in its FTAs. LÄS MER

 3. 3. Hälsosamma arbetsplatser – En systematisk litteraturöversikt med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Hjortskog; [2018-06-07]
  Nyckelord :Hälsosam arbetsplats; Arbetsrelaterad hälsa; Hälsopromotion; Arbetsmiljö; Folkhälsa; Healthy Workplace; Work-related Health; Health Promotion; Work Environment; Public Health;

  Sammanfattning : Background: The workplace is of major importance to the health and well-being of workers and also to public health. Therefore, it is important to increase knowledge about healthy workplaces, which are not so well researched.Purpose: To investigate how healthy workplaces can be created. LÄS MER

 4. 4. Ju fler desto bättre! En studie för att gynna biologisk mångfald i trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Johansson; [2018-05-04]
  Nyckelord :biodiversity; private garden; garden design; wildlife; Stadsnära Lantgård; Lidköping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 5. 5. Lära om och lära nytt Erfarenheter av att använda kontinuerlig och intermittent glukosmätning och hur det inverkar på egenvård hos vuxna med typ 1 diabetes.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rutgersson Larsson; [2018-04-18]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; ; kontinuerlig; intermittent glukosmätning; vuxna; erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Continuous and intermittent glucose monitoring has been shown to be effective in lowering glucose levels in people with type 1 diabetes, which is crucial in reducing the risk of short and long term complications. It is insufficiently studied what the patient´s experience is about using the treatment and how it can affect the daily life of the patient. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet promotion.

Din email-adress: