Sökning: "pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet pronomen.

 1. 1. Syntaktiska perspektiv på initiala annex i talspråket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2017-01-27]
  Nyckelord :initial dislokation; fritt annex; talspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1301 15 hpSvenska språketHT 2016Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 2. 2. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 3. 3. ”IL EST BIEN” ET ”JE SUIS BIEN” - BIEN DIFFERENTS. Sur les valeurs de bien employé comme adjectif attribut.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Camilla Knudsen; [2016-06-13]
  Nyckelord :franska; Bien; adjectif attribut; emploi adjectival; déontique; bien-être;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om användningen av ordet bien som adjektiv, och de därmed förknippadetvetydiga betydelser som ordet kan ha. Frågan vi ställer oss är om det finns ett samband mellan detpersonliga pronomenet och betydelsen av ordet bien använt som predikatsfyllnad. LÄS MER

 4. 4. HEN En korpusstudie om bruket av pronomenet hen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Andersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :hen; pronomen; Språkbanken; korpusar; hens användningsområden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 5. 5. Transpersoners upplevelser av bemötande från vårdpersonal – En innehållsanalys av bloggar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tove Casén Nylander; Sofia Nilsson; [2016-02-02]
  Nyckelord :Transperson; Transsexuell; Transsexualism; Könsidentitet; Könsdysfori; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som söker vård för könsdysfori och antalet personer som ansöker omatt få ändra juridisk könstillhörighet ökar. Samtidigt diskrimineras transpersoner inom vården ochsom patienter upplever transpersoner att vårdpersonal saknar transkompetens. Jämfört medtotalpopulationen har transpersoner sämre hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pronomen.

Din email-adress: