Sökning: "pronomen"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet pronomen.

 1. 1. ¿Confianza o Cortesía? Tuteo y ustedeo en Fuentelcésped y en la Puebla de Guzmán

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Froila Flórez Toscano; [2018-01-18]
  Nyckelord :spanska; tilltalssättformulering; ; usted; Fuentelcésped; Puebla de Guzmán;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva användandet av tilltalsformuleringarna i två specifika byar i Spanien. De personliga pronomenen är du (tú) och ni (usted) i singular. LÄS MER

 2. 2. Pronoun translation between English and Icelandic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jakobsson Odd; [2018]
  Nyckelord :Pronoun; Machine Translation; Icelandic;

  Sammanfattning : A problem in machine translation is how to handle pronouns since languages use these differently, for example, in anaphoric reference. This essay examines what happens to the English third person pronouns he, she, and it when translated into Icelandic. LÄS MER

 3. 3. Autism och läsförståelse : Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kersti Vikström; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; autism; läsförståelse; interventioner; kognitiva förmågor;

  Sammanfattning : Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 -) påvisar utifrån olika perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. LÄS MER

 4. 4. Han, Hon, Hen : Hur kan attityderna till och användningen av hen förstås i det svenska språket och samhället?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Enberg; [2018]
  Nyckelord :Ze; gender neutral pronoun; language use; linguistic change; gender categories; Hen; könsneutralt pronomen; språkanvändning; språklig förändring; könskategorier;

  Sammanfattning : Two categories of sex are considered to not be enough and the use of a masculine pronoun in cases where gender is unknown is said to increase the gaps instead of bringing them together when it comes to gender equality. In 2015, the new word ze (in swedish: hen) was added to the Swedish Academic Glossary and since then the opinions regarding the linguistic change have gone apart. LÄS MER

 5. 5. Behandla mig som den (trans)person jag är : En kvalitativ studie om hur transpersoner upplever bemötandet från kuratorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Amundsson; Johanna Eldeklint; Felicia Wegner; [2018]
  Nyckelord :transpersoner; bemötande; kurator; heteronorm; stigma; transkompetens;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie i vilken sex personer som identifierar sig som transpersoner berättade om hur de upplever bemötandet från kuratorer. Dessa upplevelser samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt möjlighet att skriftligen svara på frågor utifrån olika teman. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pronomen.

Din email-adress: