Sökning: "property rights"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade orden property rights.

 1. 1. Exhaustion of distributon rights in Open Source licensed software copies. A study on a Right holder's attempt of combining Open Source software with FRAND licensing.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Fathi-Najafi; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ICT industry is an industry in convergence, where new technology and business models have been introduced. The increasing use of software, both in the product but also as the product has challenged the excluding view of intellectual property. LÄS MER

 2. 2. Förnyelselagen, möjlighet eller hot? : Förnyelse av äldre inskrivna avtalsrättigheter, Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :David Berggren; [2017]
  Nyckelord :The Renewal Act; contractual right; unnecessary registered right; Real Property Register; municipality of Gävle; Förnyelselagen; avtalsrättighet; onyttig inskrivning; fastighetsregistret; Gävle kommun;

  Sammanfattning : Enligt den så kallade förnyelselagen kommer alla avtalsrättigheter som är inskrivna före den 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret om inte förnyelse av inskrivningen anmäls senast den 31 december 2018. Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma förnyelsekravet. LÄS MER

 3. 3. Challenges and Possibilities for Accommodating Wild Animals in the Realm of Justice

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amalia Björnegran; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; environmental justice; ecological justice; NGOs; ENGOs and public agency; wild animals;

  Sammanfattning : Abstract: This research seeks to investigate the possibilities and inadequacies of including wild animals within the justice realm. It bases this research on the reasons and rationales of representatives within environmental non- governmental organizations (ENGOs), non-governmental organizations (NGOs) and public agency working with animal- rights and welfare or environmental protection. LÄS MER

 4. 4. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 5. 5. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet property rights.

Din email-adress: