Sökning: "property rights"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden property rights.

 1. 1. Äganderätten och artskyddet - rättslig orientering bland bombmurklor, tjädrar och lavskrikor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Lundin; [2018]
  Nyckelord :Äganderätten; artskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exhaustion of distributon rights in Open Source licensed software copies. A study on a Right holder's attempt of combining Open Source software with FRAND licensing.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Fathi-Najafi; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ICT industry is an industry in convergence, where new technology and business models have been introduced. The increasing use of software, both in the product but also as the product has challenged the excluding view of intellectual property. LÄS MER

 3. 3. Protection of Intellectual Property in the Russian Federation : Institutions and Organizations

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elena Johansson; [2017]
  Nyckelord :Intellectual Property; Property Rights; Intellectual Property Right; Counterfeiting and IP piracy in the world; Counterfeiting and IP piracy in the Russia Federation; Legislation of the Russian Federation;

  Sammanfattning : Infringement in fields of Intellectual Property Rights is a global problem causing repeated and sustained attention at national and international levels. A number of different organizations and commissions are constantly control and counteract the growth of these infringements, but despite the taken measures counterfeit and piracy goods continue to be manufactured and sold around the world. LÄS MER

 4. 4. "Den hälft kallas bröstarfvinges laglott" - om det svenska laglottsinstitutets historiska och filosofiska grund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; legal science; laglott; statutory share of inheritance; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska laglottsinstitutet brukar kritiseras med jämna mellanrum, men trots kritiken har det varit i stort sett oförändrat under 160 år. I min uppsats kommer jag att titta på vilka filosofiska och historiska grunder laglottsinstitutet bygger på. LÄS MER

 5. 5. Förnyelselagen, möjlighet eller hot? : Förnyelse av äldre inskrivna avtalsrättigheter, Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :David Berggren; [2017]
  Nyckelord :The Renewal Act; contractual right; unnecessary registered right; Real Property Register; municipality of Gävle; Förnyelselagen; avtalsrättighet; onyttig inskrivning; fastighetsregistret; Gävle kommun;

  Sammanfattning : Enligt den så kallade förnyelselagen kommer alla avtalsrättigheter som är inskrivna före den 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret om inte förnyelse av inskrivningen anmäls senast den 31 december 2018. Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma förnyelsekravet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet property rights.

Din email-adress: