Sökning: "property rights"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade orden property rights.

 1. 1. The devil in disguise : seeking political opportunity through Brexit to claim 'rights to the city' in London

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Leonard D'Crus; [2018]
  Nyckelord :Brexit; political opportunity; ‘Rights to the city’; community-led housing; Scenario analysis; London; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has long been a crisis of housing affordability in London, which the government and private sector are failing to address. On top of the socio-economic challenges brought about by this, London’s current and new stock of housing are not built to the necessary environmental standards to achieve legally binding environmental targets. LÄS MER

 2. 2. Osäker marknad för förvärvare av immateriella rättigheter : Sakrättsligt skydd vid dubbeldispositioner och godtrosförvärv av patent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Berglund; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; immaterialrätt; godtrosförvärv; dubbeldispositioner; dubbelöverlåtelser; patent; omsättningsskydd; registrering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olokaliserade markanvisningar i storskaliga stadsbyggnadsprojekt : Ett sätt att involvera byggherrar i ett tidigt skede

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Ellenfors; [2018]
  Nyckelord :land allocation; exploitation; property developers; urban development; municipality; detailed plan; markanvisning; exploatering; byggherrar; stadsbyggnad; kommun; detaljplan;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur byggherrar, utan att tilldelas lokaliserade byggrätter, och kommun tillsammans kan arbeta med storskaliga stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprojekt där flera byggherrar är involverade och där vissa av dem tilldelas en samordnande roll med komplicerade frågeställningar vad gäller byggande och fördelning av ansvar, kostnader och byggrätter. LÄS MER

 4. 4. Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements: Validity and compliance with competition law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pauliina Sutinen; [2018]
  Nyckelord :Post-sale Restrictions; Licensing; Exhaustion Doctrine; Article 102 TFEU; Tying; Abuse of Procedure; Misuse of IP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements and their validity and compliance with competition law emphasize the problematic to what extent the intellectual property holder may enforce its IP rights. In today’s innovative markets, licensing is a one form of how the IP holder may exploit its IPR and obtain revenues. LÄS MER

 5. 5. Big Data Database: : Loopholes regarding Ownership and Access to Data

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nusrat Jahan Shaba Shaba; [2018]
  Nyckelord :Big data; Intellectual Property Law; Database; IoT; Access to data etc.;

  Sammanfattning : Big Data is an interesting, developing and to some extent, vague area in respect of law. The actual value of Big Data is in its flow, not its sources. There are different options discussed which are considered as the tool to dictate ownership for Big Data, like, Copyright, Trade Secrets, Patent, Database Protection etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet property rights.

Din email-adress: