Sökning: "property"

Visar resultat 1 - 5 av 2556 uppsatser innehållade ordet property.

 1. 1. Mitigation of drug sentencing and its effect on crime- Evidence from Supreme Court rulings

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Flick; Philippa Sjölin; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We estimate the effect of several Supreme Court rulings during 2011 and 2012 that reduced the punishment for serious drug crime. We evaluate whether a decrease in punishment for serious drug crime had an impact on the aggregate crime rates and clear-up rates for seven other crime types. LÄS MER

 2. 2. Diffusion MRI of Brain Tissue: Importance of Axonal Trajectory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Jan Brabec; [2018]
  Nyckelord :dMRI; diffusion magnetic resonance; axonal trajectory; axonal geometry; undulations; modeling; axons; inverse problem; diffusion spectrum; time-dependent diffusion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Obtaining microstructural information non-invasively on brain tissue remains a challenge. Diffusion magnetic resonance imaging (dMRI) is an imaging method that can provide such information. That includes geometrical considerations of nerve cells projections, axons, that are present in the white matter of the human brain. LÄS MER

 3. 3. Tomma gator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Sonesson; [2018]
  Nyckelord :City center; Urban Development; trade; vacancies;

  Sammanfattning : Etableringen av köpcentra i Malmö har medfört en ökad konkurrens gentemot handeln i stadskärnan vilket märktes tydligt vid Emporias invigning 2012. Handeln i staden tappade kraft och problem med vakanser uppstod. LÄS MER

 4. 4. Transportinfrastruktursatsningars påverkan på fastighetsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Öhman; [2018]
  Nyckelord :Värdeåterföring; värdeteori; fastighetsvärde; urban ekonomi; transportinfrastruktur; järnväg; pendeltåg; värdeförändring; Skåne; regressionsanalys; hedonisk prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In connection with the planned high-speed rail links between Stockholm and Gothenburg / Malmö, the government has appointed a committee to negotiate a co-financing solutions for the project. This group, Sverigeförhandlingen, was also commissioned by the government to draw up a bill for how property owners, who benefit from public investment, could voluntarily return parts of this value increase back to society, to be used as funding source for the project. LÄS MER

 5. 5. Vidta åtgärder på en strandskyddad fastighet. Uppfyller strandskyddslagstiftningen det konstitutionella egendomsskyddet utifrån proportionalitetsprincipen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Alsén; [2018]
  Nyckelord :Strandskydd; egendomsskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet property.

Din email-adress: