Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. Att konstruera ett offer : en kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Sex mot ersättning”

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elin Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Transactional sex; prostitution; sex work; National Board of Health and Welfare; critical discourse analysis; Sex mot ersättning; prostitution; sexarbete; Socialstyrelsen; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : In 1999, Sweden was the first country in the world to criminalize the buying, but not the selling, of sexual services. This law is based on the ideological stance that transactional sex is to be understood as men’s violence against women. LÄS MER

 2. 2. Realpolitik och moralpolitik under prostitutionsreformen i Nya Zealand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Koivurinta; [2017]
  Nyckelord :avkriminalisering; feminism; governmentality; New Zealand; moral politics; real politics; prostitution reform; Decriminalisation; prostitutionsreform; realpolitik; moralpolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis was to examine potential moral politics and real politics in the process of prostitution reform, relating to regulation of the sex industry in New Zealand. The last draft of the prostitution reform bill, the latest updated Prostitution Reform Act 2003 and the bill’s parliamentary readings were analysed through document analysis, inspired by perspective analysis. LÄS MER

 3. 3. Det schyssta sexköpet : En diskursanalys av hur sexköp framställs som en legitim handling på diskussionsforumet Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Tibell; [2017]
  Nyckelord :Flashback Forum; genussystem; hegemonisk maskulinitet; kritisk diskurspsykologi; prostitution; Raewyn Connell; sexköp; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur positiva attityder till sexköp relaterar till kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Tidigare forskning har visat att gruppen sexköpare består av en heterogen skara av män, och studier av dessa mäns bevekelsegrunder för att köpa sex har också genomförts. LÄS MER

 4. 4. Sveriges sexköpslag : En uppsats om implementeringen utav den svenska sexköpslagen från 1999 till nutid.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mathias Bergholtz; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; swedish sex law; policy; preparatory work; prostitution; svenska sexköpslagen; policy; Förarbeten;

  Sammanfattning : The purpose of the essay has been, to some extent, to show on any deficiencies in the law against sexual services as well as to stress the importance of having a continued debate and discussion about prostitution and to define what is needed in order to meet the original expectations of the law. The conclusion that the law against sexual services does not meet the expectations has been based on the outcome of the analysis made in this essay. LÄS MER

 5. 5. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet prostitution.

Din email-adress: