Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 1. Är gastric bypass en genväg till bättre hälsa? En litteraturöversikt om hur den upplevda hälsan förändras av en gastric bypass-operation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Brorström; Hanna Olenmark; [2017-02-13]
  Nyckelord :Gastric bypass; Övervikt; Fetma; Upplevelse; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i hela världen. År 2014 var fler än1,9 miljarder personer över 18 år överviktiga, varav 600 miljoner led av fetma. Tillstånden ärstarkt förknippade med många allvarliga följdsjukdomar, förkortad livslängd samtstigmatisering i samhället. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bolin; Anna Wramsby; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hälsofrämjande arbete; Psykiatrisk vård; Psykisk ohälsa; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. LÄS MER

 4. 4. Saklig grund för uppsägning av arbetstagare som lider av psykisk ohälsa : Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Beatrice Axelsson; Ida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Uppsägning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan upplevs allt mer som ett problem för arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Definitionen av psykisk ohälsa är inte reglerad i lagtexten och måste därför i varje fall utredas individuellt. LÄS MER

 5. 5. Hela havet stormar : En rättsfallsstudie om tillämpningen av LVM och LPT vid samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Bankel; Ulrika Jönsson; [2017]
  Nyckelord :comorbidity; drug abuse; mental illness; compulsory care; LVM; LPT; samsjuklighet; missbruk; psykisk ohälsa; tvångsvård; LVM; LPT;

  Sammanfattning : This article is about the application of the two coercive legislations, Care of Abusers (Special Provisions) Act (LVM) and  the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT) when individuals suffer from comorbidity. The authority who files the application for coercive interventions differs between the legislations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykisk ohälsa arbete.

Din email-adress: