Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 1. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och omsorg Att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irma-Helen Lorentzon; [2016-10-18]
  Nyckelord :Förälder med psykisk ohälsa; barns strategier; sociala handlingar; handlings-utrymme.;

  Sammanfattning : Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa möter många och ibland svåra ut-maningar i sin vardag. Ofta framställs de som offer utan handlingsutrymme i förhållande till förälderns sjukdom. LÄS MER

 3. 3. ÄR ALLA VÄLKOMNA I SAMHÄLLET? - En kvalitativ studie om professionellas syn på delaktighet i samhället för unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Karlsson; Nellie Albertsson; [2016-08-04]
  Nyckelord :Delaktighet; unga vuxna; psykisk ohälsa; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att uppmärksamma olika aspekter av delaktighet isamhället för unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa utifrån professionellasperspektiv. Med en kvalitativ metod samlades materialet in genom intervjuer medsex stycken professionella vilka arbetar med unga vuxna med erfarenhet avpsykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Chefers kunskap om och attityder till psykisk ohälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agneta Blomberg; Elin Undevall; [2016-08-01]
  Nyckelord :chef; kunskap; attityder; psykisk ohälsa; stöd; manager; knowledge; attitudes; mental ill health; support;

  Sammanfattning : Background: Mental ill health is a public health concern that affects both individuals and society at large. Good working conditions are central to good health and the workplace is an important arena for preventing and dealing with mental ill health. LÄS MER

 5. 5. Biståndshandläggningens nya arbetsmodell Att hantera biståndsarbetets dilemman

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anton Kristiansson; Henrik Pagard; [2016-03-07]
  Nyckelord :biståndshandläggning;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att studera hur en ny arbetsmodellen för biståndshandläggning fungerar och hur de olika aktörerna inom arbetsmodellen upplever sitt deltagande. Den nya arbetsmodellen inkluderar ett biståndsteam bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykisk ohälsa arbete.

Din email-adress: