Sökning: "psykologi aggression"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden psykologi aggression.

 1. 1. Concurrent anxiety symptoms in attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms related toadolescent delinquency, aggression and commitment of violent acts

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jens Biteus; Michaela Tuiskunen; [2017]
  Nyckelord :ADHD; anxiety; concurrent; adolescent; delinquency; aggression; commitment of violent acts;

  Sammanfattning : The current study aimed to examine subgroups with different levels of attentiondeficit/hyperactivity disorder-symptoms and anxiety symptoms and how these differedregarding involvement in delinquent behavior, aggression and commitment of violent acts.We hypothesized that four subgroups would be identified, and the subgroup with high levelsof both ADHD and anxiety symptoms would report equal levels on total delinquency asadolescents with ADHD only and that it would be mostly common among adolescent boyswith ADHD to have concurrent anxiety symptoms. LÄS MER

 2. 2. The Negative Consequences of Alcohol Intoxication andits Relation to Impulsivity and Gender Differences

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Filip Källström; [2017]
  Nyckelord :adolescents; alcohol-related consequences; impulsivity; gender;

  Sammanfattning : Consuming alcohol may lead to negative consequences, such as aggression, violence or drunkdriving. However, not all adolescents who consume alcohol engage in negative behaviors.The purpose of this study was to examine the role of gender and impulsivity as risk factors forengagement in negative conducts after alcohol intoxication. LÄS MER

 3. 3. Parenting Style as a Predictor of Internal and External Behavioural Symptoms in Children : The Child's Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi

  Författare :Ellen Hedstrom; [2016]
  Nyckelord :Parenting style; Baumrind; internal symptoms; external symptoms; adolescents; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine three distinct parenting styles and their effect on children’s behavioural patterns, as perceived by the child. The parenting styles, based on Baumrind’s typologies of authoritative, authoritarian and permissive parenting, were measured as well as the children’s self-rated internal and external symptoms. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av faktorer för upplevd ilska och självskattad aggression hos klienter på två LVM-institutioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Ardengård; [2016]
  Nyckelord :anger; substance abuse; compulsory care; tvångsvård; missbruk; Ilska; aggression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med aktuell studie var att undersöka vilka enskilda faktorer som bidragit mest till upplevd ilska under pågående vårdtid för LVM-klienter på två LVM-institutioner. Samband mellan ilska och aggression samt könsskillnader i fråga om upplevd ilska och självskattade aggressiva karaktärsdrag har även undersökts. LÄS MER

 5. 5. Att skapa förövare och offer En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar beskrivs i vård- och genomförandeplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Karlén; Natalié Käck; [2015]
  Nyckelord :Genus; ungdom; social problematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens syfte är att utifrån ett normkritiskt genusperspektiv undersöka om könsskillnader konstrueras i beskrivningar av ungdomar i vård- och genomförandeplaner. Detta undersöks genom att granska 60 vård- och genomförandeplaner för ungdomar som är placerade på ett HVB-hem i en mellanstor stad i Mellansverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi aggression.

Din email-adress: