Sökning: "psykologi aggression"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden psykologi aggression.

 1. 1. The neurobiology underlying personality traits and conflict behavior : Examining the similarities in brain regions between agreeableness, aggression and dominating conflict style

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Andrea Kralj; [2018]
  Nyckelord :Personality; conflict management; aggression; cognitive neuroscience; psychology; Personlighet; konflikthantering; aggression; kognitiv neurovetenskap; psykologi;

  Sammanfattning : Conflicts are part of our everyday life and the field of psychology describes how specific personality traits relate to specific conflict styles. However, the question remaining is why these relations exist? Recently, personality neuroscience has begun pinning down the neurobiology of personality traits, providing a deeper understanding of the human behavior. LÄS MER

 2. 2. Fotboll och genus: En beskrivande studie om tränares agerande mot ett flicklag och pojklag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexandra Park; Erica Svensson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Fotboll; genus; fostran; tränare; psykologi; sport; kollektiv; aggressivitet; jämställdhet. Keywords: Football; gender; nurture; coaches; psychology; collective; aggressivity; equality.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att observera och beskriva hur fotbollstränare i en förening i södra Skåne agerar gentemot spelare i ett flicklag och pojklag. Utefter detta utformades studien samt uppsatsen. Vi använde oss av en öppen observation som design och ett observationsschema som instrument. LÄS MER

 3. 3. Concurrent anxiety symptoms in attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms related toadolescent delinquency, aggression and commitment of violent acts

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jens Biteus; Michaela Tuiskunen; [2017]
  Nyckelord :ADHD; anxiety; concurrent; adolescent; delinquency; aggression; commitment of violent acts;

  Sammanfattning : The current study aimed to examine subgroups with different levels of attentiondeficit/hyperactivity disorder-symptoms and anxiety symptoms and how these differedregarding involvement in delinquent behavior, aggression and commitment of violent acts.We hypothesized that four subgroups would be identified, and the subgroup with high levelsof both ADHD and anxiety symptoms would report equal levels on total delinquency asadolescents with ADHD only and that it would be mostly common among adolescent boyswith ADHD to have concurrent anxiety symptoms. LÄS MER

 4. 4. The Negative Consequences of Alcohol Intoxication andits Relation to Impulsivity and Gender Differences

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Filip Källström; [2017]
  Nyckelord :adolescents; alcohol-related consequences; impulsivity; gender;

  Sammanfattning : Consuming alcohol may lead to negative consequences, such as aggression, violence or drunkdriving. However, not all adolescents who consume alcohol engage in negative behaviors.The purpose of this study was to examine the role of gender and impulsivity as risk factors forengagement in negative conducts after alcohol intoxication. LÄS MER

 5. 5. Parenting Style as a Predictor of Internal and External Behavioural Symptoms in Children : The Child's Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi

  Författare :Ellen Hedstrom; [2016]
  Nyckelord :Parenting style; Baumrind; internal symptoms; external symptoms; adolescents; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine three distinct parenting styles and their effect on children’s behavioural patterns, as perceived by the child. The parenting styles, based on Baumrind’s typologies of authoritative, authoritarian and permissive parenting, were measured as well as the children’s self-rated internal and external symptoms. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi aggression.

Din email-adress: