Sökning: "psykologi b"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden psykologi b.

 1. 1. “Man går i någon slags ingenmansland” Upplevelser av sexuell smärta ur partners perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Juliane B. Fardal; Emma Grennert; [2018]
  Nyckelord :sexual pain; partner; experience; thematic analysis; communication; sexuell smärta; partner; upplevelse; tematisk analys; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kan kreativitet manipuleras? : En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emma Agestad; Mia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Creativity; Alternative Uses Task; manipulation; performance requirements; personality; time constraint; Kreativitet; Alternative Uses Task; manipulation; prestationskrav; personlighet; tidspress;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett populärt begrepp som frekvent förekommer i arbetslivet. Trots begreppets popularitet varierar förutsättningar till att vara kreativ mellan arbetsplatser, och många medarbetare upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet i sin arbetsroll. LÄS MER

 3. 3. Transgender Individuals’ Thoughts and Experiences Regarding the Transition Process: An Interpretative Phenomenological Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Besire Paralik; [2017]
  Nyckelord :gender dysphoria; transsexualism; transgender; transition process; DSM; ICD; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study utilizes Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) to gain an in-depth understanding of transgender individuals’ transition experiences and thoughts regarding the diagnostic classification of Gender Dysphoria issued by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and Transsexualism issued by the International Classification of Diseases (ICD). The study focused upon the experiences and perceptions of six transgender individuals who have had their transition process in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Att mobba andra : En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Sandra Andersson; Caroline Sandström; [2017]
  Nyckelord :bullying; substance use; young people; mental health; child disclosure; mobbning; substansbruk; ungdomar; psykisk hälsa; föräldrabarnkommunikation;

  Sammanfattning : Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. LÄS MER

 5. 5. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi b.

Din email-adress: