Sökning: "psykologi b"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden psykologi b.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Boka nu : Hur lockas gästen att boka en övernattning via hotellets hemsida?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Josefine Alpstig; Henning Carlsson; [2017]
  Nyckelord :call-to-action; webbsida; färg; hotell; psykologi; organisation; A B-test;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personlighetssyndrom hos vårddömda patienter: Prevalens och diagnostisk (in)stabilitet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Törnmarck; Paul Yngvesson; [2017]
  Nyckelord :Prevalence; Diagnostic stability; Personality; Personality disorder; Forensic psychiatry; Mentaly disordered offenders; Prevalens; diagnostisk stabilitet; personlighet; personlighetssyndrom; rättspsykiatri; vårddömda patienter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat en hög prevalens av personlighetssyndrom hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Diagnostisk stabilitet av personlighetssyndrom har undersökts i kliniska populationer men till vår kännedom ej hos vårddömda patienter. LÄS MER

 4. 4. Kan kreativitet manipuleras? : En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emma Agestad; Mia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Creativity; Alternative Uses Task; manipulation; performance requirements; personality; time constraint; Kreativitet; Alternative Uses Task; manipulation; prestationskrav; personlighet; tidspress;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett populärt begrepp som frekvent förekommer i arbetslivet. Trots begreppets popularitet varierar förutsättningar till att vara kreativ mellan arbetsplatser, och många medarbetare upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet i sin arbetsroll. LÄS MER

 5. 5. Transgender Individuals’ Thoughts and Experiences Regarding the Transition Process: An Interpretative Phenomenological Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Besire Paralik; [2017]
  Nyckelord :gender dysphoria; transsexualism; transgender; transition process; DSM; ICD; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study utilizes Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) to gain an in-depth understanding of transgender individuals’ transition experiences and thoughts regarding the diagnostic classification of Gender Dysphoria issued by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and Transsexualism issued by the International Classification of Diseases (ICD). The study focused upon the experiences and perceptions of six transgender individuals who have had their transition process in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi b.

Din email-adress: