Sökning: "psykologi b"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden psykologi b.

 1. 1. Att mobba andra : En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Sandra Andersson; Caroline Sandström; [2017]
  Nyckelord :bullying; substance use; young people; mental health; child disclosure; mobbning; substansbruk; ungdomar; psykisk hälsa; föräldrabarnkommunikation;

  Sammanfattning : Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. LÄS MER

 2. 2. Genusperspektiv i handledningsrummet : Handledares berättelser om attityder till genus och tillämpning av ett genusperspektiv i handledning av studentterapeuter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amina Zouagui; Amanda Svedström; [2016]
  Nyckelord :Psychology; Gender; Supervision; Psykologi; Genus; Handledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka: a) vilka attityder har handledare till genus? b) vilka attityder har handledare till en tillämpning av ett genusperspektiv i handledningen? och c) hur beskriver handledare att de tillämpar ett genusperspektiv i handledningen? med fokus på studentterapeuternas utveckling. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex informanter, som analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. The relationship of self-reported reading habits and declarative memory

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bernardo Álvarez; [2016]
  Nyckelord :Reading; books; declarative memory; episodic memory; semantic memory; böcker; deklarativt minne; Lectura; libros; memoria declarativa; memoria episódica; memoria semántica;

  Sammanfattning : The present study examined the possibility that reading books might support declarative memory, and potentially contribute to the cognitive reserve and thereby minimize age-related decline in memory functions. It was a crosssectional study, where data were taken from 566 Betula Study participants, as well as the scores of declarative memory assessment tasks, and book reading reports. LÄS MER

 4. 4. Härskartekniker och arbetsengagemang - En enkätundersökning om arbetsplatsmiljö i stads- och kommunhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Josefsson; Jenny Antunes Venhammar; [2016]
  Nyckelord :motivation; Svenska kommunkontor; härskartekniker; arbetsengagemang; genus; Swedish municipality offices; master suppression techniques; work engagement; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen är gjord med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi i syfte att studera förekomst av härskartekniker samt hur andra faktorer, som arbetsengagemang, påverkas. Studien kommer att diskutera hur psykosociala faktorer och fysiska arbetsmiljöer kan främjas, samt ge vetenskapligt underbyggda förslag på hur arbetsgivare kan arbeta för att förhindra att härskartekniker förekommer inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Hur perfekt får en vara? : Prediktorer för förändring vid internetbaserad kognitiv beteendeterapi för perfektionism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Malin Skoglund; Linnéa Trosell; [2016]
  Nyckelord :Predictors; iCBT; internet-based CBT; perfectionism; transdiagnostic; self-compassion; anxiety; depression; Devin; CM; CPQ; SCS-SF;

  Sammanfattning : Perfectionism has been seen to predict treatment outcome and symptom severity in clinically relevant diagnoses such as depression and anxiety disorders. It has also been suggested to be a transdiagnostic phenomenon. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi b.

Din email-adress: