Sökning: "psykologi mental"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden psykologi mental.

 1. 1. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER

 2. 2. En studie av en klinisk population inom späd- och småbarnspsykiatrin-relationen mellan föräldrars anknytningsmönster, föräldrastress och kontaktanledning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nora Kathy; Hanna Radomski Workneh; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsmönster; Föräldrastress; Kontaktanledning; Parental Stress Index PSI ; Relationship Questionnaire RQ ; attachment patterns; parental stress; reason for contact; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom späd- och småbarnspsykiatrin behandlas familjer av en mängd olika anledningar. Det kan bero på dåligt mående hos föräldern, att känslorna för barnet inte är så starka som förväntat, att relationen mellan barn och förälder är konfliktfylld eller att det finns en oro över barnets symtom. LÄS MER

 3. 3. SELF-COMPASSION HOS STUDENTER: KROPPSUPPFATTNING OCH PERFEKTIONISM SOM PREDIKTORER AV SELF-COMPASSION

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Haag; [2018]
  Nyckelord :self-compassion perfectionism body image; self-compassion perfektionism kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Intresset för self-compassions effekt på psykologiskt välbefinnande har ökat. Self-compassion är negativt associerat med självkritik, ångest och upptagenhet av och utvärdering av den egna kroppen. Self-compassion anses skydda mot de negativa effekterna av perfektionism. LÄS MER

 4. 4. Smarttelefonen och vårt mående: Sambandet mellan smarttelefonanvändning och självskattad psykisk ohälsa bland universitetsstudenter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tanja Hallstadius; [2018]
  Nyckelord :Smarttelefon; smarttelefonanvändning; psykisk ohälsa; stress; ångest; depression; smarttelefonberoende; sociala medier; objektiv mätning; subjektiv skattning; smartphone; smartphone use; smartphone addiction; mental health; anxiety; social media; objective measurement; subjective estimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då smarttelefoner på kort tid har blivit oumbärliga verktyg i många människors vardag har frågor kring hur användare psykiskt påverkas av dem väckts. Studier har funnit samband mellan smarttelefonanvändning och psykisk ohälsa, men i många fall baserat på bristfälliga data. LÄS MER

 5. 5. Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida-Maria Källqvist Alm; Maria Mäki; [2018]
  Nyckelord :motivation; student; teacher; the meeting; mental illness; school; goal; treatment home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi mental.

Din email-adress: