Sökning: "psykologi mental"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden psykologi mental.

 1. 1. Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida-Maria Källqvist Alm; Maria Mäki; [2018]
  Nyckelord :motivation; student; teacher; the meeting; mental illness; school; goal; treatment home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. LÄS MER

 2. 2. Självmedkänsla och självkänsla hos ungdomar och dess samband med psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Christensen; Karin Malmbjer; [2017]
  Nyckelord :self-compassion; self- esteem; adolescents; mental illness; life satisfaction; well-being; gender differences; självmedkänsla; självkänsla; ungdomar; psykisk ohälsa; livstillfredsställelse; välbefinnande; könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. När var Darth Vader i badrummet? En studie om kontextinducerad eventsegmentering och psykiskt mående.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Järnehage; Amanda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Memory; depression; event segmentation; pattern separation; temporal distance; context-based memory; context-based event segmentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : En experimentell studie undersökte kontextinducerad eventsegmentering och huruvida den samvarierar med psykiskt mående. 40 studenter deltog i studien som bestod av ett datoriserat minnestest samt självskattningsskalor, vilka mätte depression, ångest, stress och psykiskt välmående. LÄS MER

 5. 5. Hälsobeteenden och Attityder till Hälsa hos Nyanlända Ungdomar - Hur Påverkar Asylprocessen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Carlsson Stark; Marina Hjertton; [2017]
  Nyckelord :newly arrived; health; refugees; mental health; adolescents; questionnaire; nyanlända; hälsa; flyktingar; psykisk hälsa; ungdomar; enkät;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi mental.

Din email-adress: