Sökning: "psykologi mental"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden psykologi mental.

 1. 1. Självmedkänsla och självkänsla hos ungdomar och dess samband med psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Christensen; Karin Malmbjer; [2017]
  Nyckelord :self-compassion; self- esteem; adolescents; mental illness; life satisfaction; well-being; gender differences; självmedkänsla; självkänsla; ungdomar; psykisk ohälsa; livstillfredsställelse; välbefinnande; könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. LÄS MER

 2. 2. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. När var Darth Vader i badrummet? En studie om kontextinducerad eventsegmentering och psykiskt mående.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Järnehage; Amanda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Memory; depression; event segmentation; pattern separation; temporal distance; context-based memory; context-based event segmentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : En experimentell studie undersökte kontextinducerad eventsegmentering och huruvida den samvarierar med psykiskt mående. 40 studenter deltog i studien som bestod av ett datoriserat minnestest samt självskattningsskalor, vilka mätte depression, ångest, stress och psykiskt välmående. LÄS MER

 4. 4. Hälsobeteenden och Attityder till Hälsa hos Nyanlända Ungdomar - Hur Påverkar Asylprocessen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Carlsson Stark; Marina Hjertton; [2017]
  Nyckelord :newly arrived; health; refugees; mental health; adolescents; questionnaire; nyanlända; hälsa; flyktingar; psykisk hälsa; ungdomar; enkät;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effekter av Affektskola : En utvärdering av Affektskola inom vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Johansson; Gabriella Widlund; [2017]
  Nyckelord :Affect School; affect consciousness; mental ill-health; alexithymia; Affektskola; affektmedvetenhet; psykisk ohälsa; alexitymi;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en utvärdering av behandlingsmetoden Affektskola inom ramen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att undersöka vilka effekter Affektskola har med avseende på psykisk ohälsa och affektmedvetenhet samt hur bestående dessa effekter är. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi mental.

Din email-adress: