Sökning: "psykologstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet psykologstudenter.

 1. 1. Konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Larsson; Karl Elf; [2018]
  Nyckelord :konjunktionsfelet; nested-set; psykologstudenter; förkunskap;

  Sammanfattning : Konjunktionsfelet är ett tankefel som uppstår vid sannolikhetsbedömningar. Detta tankefel inträffar då en sammanslagning av två alternativ bedöms som mer sannolikt än ett av alternativen fristående, vilket är felaktigt enligt sannolikhetsteori. LÄS MER

 2. 2. Compassionfokuserad gruppbehandling: en interventionsstudie gällande depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna von Schedvin; Johanna Wännman; [2017]
  Nyckelord :Compassion focused therapy; group therapy; depression; anxiety; primary health care; Compassionfokuserad terapi; gruppterapi; depression; ångest; primärvård;

  Sammanfattning : Ångest och depression är vanliga sökorsaker inom primärvården och klassas idag som folksjukdomar i Sverige. Svenska vårdcentraler har svårt att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa, och det finns därför anledning att utforska nya behandlingsalternativ för att effektivisera vården. LÄS MER

 3. 3. Guidelines for the validation of the Child Dissociative Checklist in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Janonius; Niklas Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dissociation; validation; Child Dossociative Checklist; CDC; trauma;

  Sammanfattning : This study’s aim was to explore face, content, concurrent validity and psychometric properties of the Swedish Child Dissociative Checklist (CDC) as well as and to provide guidelines towards validation. The CDC is used in Sweden when dissociation is highly probable, and validation could motivate wider use. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsmönster och alexitymi hos studenter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Gelfgren; Agneta Justrell; [2015]
  Nyckelord :anknytningsmönster; alexitymi; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Det finns ett samband mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi, men det är oklart under vilka förhållanden det gäller. Studien syftade till att undersöka samband mellan anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter och studenter inom teknik- och naturvetenskap vid Umeå universitet. LÄS MER

 5. 5. Ökad prevalens av barn med Autismspektrumstörning: Psykologstudenters uppskattningar av bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2015]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; autism; diagnosticering; prevalens;

  Sammanfattning : Den ökade prevalensen av barn med Autismspektrumstörning (AST) har fått internationell uppmärksamhet under de senaste tio åren, och ökningen gäller i högre grad barn med normal begåvning än barn med olika grader av mental retardation. Syftet med studien var att undersöka hur blivande psykologer uppfattar den ökade prevalensen, och vad de tror att den kan bero på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologstudenter.

Din email-adress: