Sökning: "public space"

Visar resultat 1 - 5 av 881 uppsatser innehållade orden public space.

 1. 1. HR - en nyckelspelare för lyckat CSR - En kvalitativ fallstudie i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ted Karlsson; Anton Häller; [2018-01-18]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Sustainability; HR; Public; Private;

  Sammanfattning : As the social aspect of CSR and sustainability has gained more space in the HR-relatedresearch area, the authors of this paper study two large Swedish companies where they havean established experience with CSR and sustainability. The study aims to increase theunderstanding of the HR role within organizations work with CSR and sustainability. LÄS MER

 2. 2. Enabling temporary use of public space

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felicia Liabäck Löwstett; [2018]
  Nyckelord :Temporary urbanism; Tactical urbanism; Placemaking; Public space; Kista;

  Sammanfattning : Public space, where ordinary situations and everyday life takes place, is a concept that has gone from being ignored to becoming the core of urban development. As the interest of public space is increasing, so does the critique. A critique that in Kista criticizes public space for being neglected, segregated and scary. LÄS MER

 3. 3. Skärholmens Bibliotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lamija Perenda; [2018]
  Nyckelord :Skärholmen; bibliotek; ombyggnad; tillbyggnad;

  Sammanfattning : Det finns få andra platser i staden som har samma öppenhet och tillgänglighet som biblioteken. Det är viktiga platser för samhället som uppmuntrar gemenskap, utbildning och demokrati. I Sverige har man genom folkbiblioteken skapat ett offentligt rum med låga trösklar genom att göra dem tillgängliga för alla. LÄS MER

 4. 4. Lean - en styrningsmodell som förändrar professionaliteten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; professionalism; standardization; auditing; discretion; NPM; hospital social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore health sector social worker’s experiences of the implementation of Lean management. Five interviews were conducted with social workers working at departments where Lean-management had been implemented. In addition, observations were made during 4 days at one such department. LÄS MER

 5. 5. British awareness campaigns on domestic violence against women miss opportunity to reframe discourse - Gaps between evidence on underreporting and visual representation of domestic violence

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mélanie De Nagy Köves Hrabar; [2018]
  Nyckelord :domestic violence; underreporting; visual representation; awareness campaigns; discourse analysis;

  Sammanfattning : Domestic violence against women (DVAW) is a global pandemic that affects approximately one in three women living in the United Kingdom. One of the biggest challenges in combating and preventing DVAW is the underreporting of incidences to law-enforcement by victims and the collective silence of bystanders who are aware of the abuse but choose to remain silent (i. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet public space.

Din email-adress: