Sökning: "publik journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden publik journalistik.

 1. 1. PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Hagbranth; Mikael Hermansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:VT 2017Handledare:Nicklas HåkanssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:57Antal ord:15 505Nyckelord:Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, FramingSyfte:Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning. LÄS MER

 2. 2. Sverige i Sputnik News - en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Svante Nygren; [2017-01-03]
  Nyckelord :innehållsanalys; kvantitativ; nyhetsbyrå; Ryssland; propaganda;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2016Handledare: Britt BörjessonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 57Antal ord: 19511Nyckelord: innehållsanalys, kvantitativ, nyhetsbyrå, Ryssland, propagandaSyfte: Syftet har varit att undersöka vilka huvudsakliga ämnen och aktörer som behandlas inyheter från Sputnik News samt den bild nyhetsbyrån förmedlat av den europeiskamigrationskrisen 2015-2016 med avseende på SverigeTeori: Deskriptiv statistik och tidsserieanalys. Med utgångspunkt från prospektteorin ochteorier kring social identitet studeras migrationsfrågan i artiklar publicerade av Sputnik. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll spelar Facebook i den lokala journalistiken? : En studie av Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg, SVT Nyheter Helsingborg och SR P4 Malmöhus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Tove Martin; Lisa Skeppstedt; [2017]
  Nyckelord :Facebook; flerkanalspublicering; nyheter; Helsingborg; lokaljournalistik; medieekologi; nyhetsvärdering; SVT; SR; Helsingborgs Dagblad; Lokaltidningen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skärningspunkten mellan traditionella nyhetskanaler och Facebook för att se vilken roll Facebook spelar för de lokala nyhetsaktörerna i Helsingborg. Vi har undersökt Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg, SVT Nyheter Helsingborg och SR P4 Malmöhus för att se hur deras arbetsprocess, nyhetsinnehåll och publikinteraktion påverkas av Facebook. LÄS MER

 4. 4. De två vännerna och Jerzy : En studie om representationen av kriminologer i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater; Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Simon Nilsson; Niclas Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Expert; Representation; Media logic; Journalism; Crime and media; Jerzy Sarnecki; Leif GW Persson; Mikael Rying; Expert; Representation; Medielogik; Journalistik; Brott och straff; Jerzy Sarnecki; Leif GW Persson; Mikael Rying;

  Sammanfattning : Experterna i media har till uppgift att kommentera och analysera nyhetshändelser. Genom rollen att göra skeenden begripliga för en större publik besitter de makten att påverka samhällsopinionen. LÄS MER

 5. 5. Flera roller, ett framträdande En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nina Cederholm; [2016-09-08]
  Nyckelord :respons; Goffman; Facebook; Facebook-användare; roller; heterogen publik; publikåtskillnad; region; interaktion;

  Sammanfattning : Titel Flera roller, ett framträdande – En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publikFörfattareNina CederholmProgramMedie- och kommunikationsvetenskap vid GöteborgsUniversitetKursExamensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hpNivåKandidatTerminVårterminen 2016HandledareMalin SveningssonKursansvarigMalin SveningssonExaminatorMarie GrusellSidantal30 sidorAntal ord16795 ordSyfte Syftet med studien är att undersöka hur Facebook-användare reflekterar över och hanterar sin heterogena publik på Facebook.Metod och MaterialSju kvalitativa respondentintervjuerHuvudresultat Denna studie visar att intervjupersonerna upplever sig ha blivit mer restriktiva i delandet av privat information, samt med vilka de accepterar som vänner på Facebook. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet publik journalistik.

Din email-adress: