Sökning: "pupil"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade ordet pupil.

 1. 1. "The Pupil Mastering the Master Part II"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Andreas Ott; [2018-04-05]
  Nyckelord :Theophrastus; Aristotle; History of Philosophy; Animal Cognition; Reasoning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag tycker att kunskapskraven är jätteotydliga..." : en kvalitativ studie om elevers förståelse för vad de ska kunna sista året i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Forss; Patrik Berglund; [2018]
  Nyckelord :kunskapskrav; svenska; matematik; idrott och hälsa; elevers förståelse för kunskapskraven;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om elever i årskurs nio vet vad som förväntas av dem i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik. Ytterligare ett syfte med studien var att ta reda på när, var och hur kunskapskraven förmedlas och konkretiseras från lärare till elever. LÄS MER

 3. 3. Inkluderande undervisning och evidensbaserade strategier i fyra danska grundskolor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Andersson; [2018]
  Nyckelord :evidence; inclusion; special education; educational plans; teams for care for schoolchildren;

  Sammanfattning : Abstract Title: Inclusive education and evidence based strategies in four Danish schools Author: Margareta Andersson Danish schools are supposed to include 96% of all students. They are also supposed to use evidence based strategies to make inclusion happen. LÄS MER

 4. 4. An investigation of factors marginalising the Bildung goals of the Swedish gymnasium curriculum in chemistry teacher’s reports of their teaching

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Clucas Paul; [2018]
  Nyckelord :Bildung; economic goals; bildning; Swedish school; curriculum; chemistry teaching;

  Sammanfattning : Bildung (in Swedish bildning), has historical relevance for the Swedish education system and remains a crucial element of the Swedish school curriculum today. Significantly, economic goals also inform the content and form of the curriculum with research findings suggesting that these goals dominate over, or marginalise the curriculum’s humanistic or Bildung goals. LÄS MER

 5. 5. Om eleven själv får välja : En enkätstudie med elever i årskurs 6 om muntlig och skriftlig lärarrespons 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Hammarström; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Muntlig respons; skriftlig respons; lärarrespons; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och dialogisk undervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pupil.

Din email-adress: