Sökning: "pupil"

Visar resultat 1 - 5 av 608 uppsatser innehållade ordet pupil.

 1. 1. Hur påverkar skollunchen elevers kognition? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kerstin Nylander; Erika Lekemo; [2017-06-02]
  Nyckelord :skollunch; kognition; koncentration; arbetsminne; uppmärksamhet; problemlösning; school lunch; cognition; concentration; working memory; attention; problem solving;

  Sammanfattning : AbstractTitle: How does school lunch affect pupils cognition? A systematic review.Author: Erika Lekemo and Kerstin NylanderSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna winkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 04, 2017Background: Good eating habits are important for children’s physical and mental development. LÄS MER

 2. 2. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 3. 3. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

  Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER

 4. 4. Svensk utbildning och islamiska traditioner : En kvalitativ studie kring konfessionalism samt muslimsk identitet på en religiös friskola i södra Sverige 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maryam Moshayyadi; [2017]
  Nyckelord :Confessionalism; non-denominational; education; religious schools; Muslim identity; social identity; konfessionalism; utbildning; religiös friskola; muslimsk identitet; social identitet;

  Sammanfattning : We live in a society where preconceived notions about religious schools and indoctrination are many but the rules regarding a non-denominational education are strict. It is of great importance to get a better understanding of religious schools and their effect on the pupils that attend them. LÄS MER

 5. 5. Villkor för effektiva schemaläggningsprocesser : En flerfallsstudie i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Carl Lindén; Alexander Silasson; [2017]
  Nyckelord :Timetabling; Scheduling; Efficacy; Upper Secondary School; High School; Schemaläggning; Schema; Effektiv; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Schemaläggning i skolan är en komplex verksamhet som har stor påverkan på lärares arbetsvillkor och elevers förutsättningar för lärande. Därför är det av stor betydelse att schemaläggningen håller hög kvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pupil.

Din email-adress: