Sökning: "pupil"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade ordet pupil.

 1. 1. IT’S AN ART TO SUSTAIN YOUR BODY IN SCHOOL Learning about your body moving in classroom practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Wolfgang Weiser; [2018-07-02]
  Nyckelord :Somatic education; micro- movements; relation body; space;

  Sammanfattning : Purpose: The study is about learning body movements in classroom praxis. The aim is to analyse the so-called ”micro-movements” in a classroom practise, by how pupils use and acquire body, bodily movement, positions and positioning in the classroom. LÄS MER

 2. 2. "The Pupil Mastering the Master Part II"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Andreas Ott; [2018-04-05]
  Nyckelord :Theophrastus; Aristotle; History of Philosophy; Animal Cognition; Reasoning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det är fascinerande att se hur en text kan påverka eleverna till att bli nyfikna, arga eller glada” : En kvalitativ studie om hur lärare i de lägre årskurserna arbetar med critical literacy i förhållande till elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som undersöker hur lärare arbetar med critical literacy i förhållande till elevers läsförståelse i de tidiga åren. Syftet med studien är att undersöka lärarnas syn på utvecklingen av elevers läsförståelse genom att arbeta med ett critical literacy perspektiv i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Elevers tankar om bollspel i ämnet idrott och hälsa : En intervjustudie av elever i årskurs 6 om bollspel

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2018]
  Nyckelord :Bollspel; tävling; lek;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Hur beskriver elever bollspel i ämnet idrott och hälsa? Vad anser elever att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras utveckling och lärande? Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel i ämnets undervisning? Metod Fyra pojkar och fyra flickor från en kommunal skola från årskurs 6 deltog i studien. LÄS MER

 5. 5. Allas lika rätt att gå i skolan : En essä om inkluderingsprocesser i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Barbus; [2018]
  Nyckelord :inclusion; children with special needs; pupils; after school center; pedagogue at after school center; inkludering; barn med särskilda behov; elever; fritidshem; fritidshemslärare;

  Sammanfattning : The purpose of my scientific essay is to examine how children with special needs should be included in school and after school center and which preconditions i have as a pedagogue to work with this. During my writing process, I have made my own thoughts and experiences visible by reflecting on them, and put them against other educationalists’ thoughts, discussed with other students and looked back through my own work experiences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pupil.

Din email-adress: