Sökning: "quality of life"

Visar resultat 1 - 5 av 2357 uppsatser innehållade orden quality of life.

 1. 1. Subjective well-Being and environment : a GIS-Based analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristean Berry Björkman; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Geographical Information Systems; GIS; Subjective Well-Being; Happiness; Life-Satisfaction; Environmental Conditions; Climate; Natural Hazards; Pollution; Solar Radiance; Impaired Waters; Air Pollution; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjective well-being is how individuals experience their quality of life, happiness, and life satisfaction; essentially, how people think and feel about their lives. Many variables influence subjective well-being. This study explores the relationship between environmental factors and a reputable subjective well-being index. LÄS MER

 2. 2. Utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Andersson Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Autonomy; dementia; general literature review; outdoor environment; person-centered care; quality of life; Allmän litteraturöversikt; autonomi; demenssjukdom; livskvalité; personcentrerad vård; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom innebär gradvis försämring av kognitiva funktioner. Det finns ingen botande behandling men symtom kan lindras med läkemedel och åtgärder kan bidra till förbättrad livskvalité för patienter med demenssjukdom. Problem: Demensvård bör grundas på personcentrerat förhållningssätt samt främja patienters autonomi. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av livskvalitet efter mastektomi : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Hedfors; Melina Rosander; [2018]
  Nyckelord :Bröstrekonstruktion; kvinnor; livskvalitet; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 8000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. En vanlig behandlingsmetod som används vid diagnostiserad bröstcancer är mastektomi, som innebär avlägsnande av ett eller två bröst. I samband med mastektomin kan en bröstrekonstruktion göras, för att ersätta det förlorade bröstet. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt semantiskt intraoperativt test på svenska : Baserat på DuLIP:s semantic odd word out

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Igor Sjökvist; Viola Säfbom; [2018]
  Nyckelord :Low-grade glioma; awake surgery; intraoperative language test; DuLIP; semantics; lexical reading; subcortical pathways; speech and language pathology; Lågmaligna gliom; vakenkirurgi; intraoperativa språktest; DuLIP; semantik; lexikal läsning; subkortikala banor; logopedi;

  Sammanfattning : Low-grade gliomas (LGGs) constitute a major challenge for health care because of their location and nature. LGGs are often found in eloquent areas, and their infiltrative growth cause neurological reorganization, which complicates the mapping of important functions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet quality of life.

Din email-adress: