Sökning: "rätten till bistånd"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden rätten till bistånd.

 1. 1. Det processuella rättsskyddet i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om den enskildes tillträde till allmän förvaltningsdomstol.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Jiahlin; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har beskrivits som samhällets yttersta skyddsnät. Förvaltningsdomstolarna i Sverige har som huvudsaklig uppgift att kontrollera att besluten inom den offentliga förvaltningen blir materiellt korrekta. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Skälig levnadsnivå : Om rättssäkerhet och socialtjänstlagens funktion som ramlag vid enskildas biståndsansökan

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Grann; [2017]
  Nyckelord :Socialrätt; skälig levnadsnivå; rättssäkerhet; förutsebarhet; ramlag;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från. Lagen består därför av få detaljerade bestämmelser och varje kommun har fått ett större utrymme att utforma verksamheten efter egna behov. LÄS MER

 4. 4. Självständighet som styrning: en studie om varför hembesök används inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lundkvist; Filip Olin; [2017]
  Nyckelord :diskretion; ekonomiskt bistånd; hembesök; självreglering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Malmö stad använder hembesök som utredningsmedel. Hembesök, som är ett av flera medel för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, är ett till synes outforskat område. LÄS MER

 5. 5. ...Alltså, Det är inte kravlöst. Att få försörjningsstöd : En intervjustudie av ekonomihandläggares arbete med personer med missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Ida Nelander Ekehage; Alma Leicht; [2015]
  Nyckelord :ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; missbruksproblem; bedömning; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ studie kring ekonomihandläggarens arbete med personer med missbruksproblematik. Anledningen till att vi valde att studera detta var att vi i litteraturen inte hittade någon tydlig arbetsrutin för den här gruppen av försörjningsstödstagare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rätten till bistånd.

Din email-adress: