Sökning: "rådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 689 uppsatser innehållade ordet rådgivning.

 1. 1. Kan e-hälsa öka fysisk aktivitet hos vuxna 50 år och äldre? En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ellen Kristiansson; Johanna Larsson; [2017-10-20]
  Nyckelord :E-hälsa; e-hälsointerventioner; äldre personer; fysisk aktivitet; folkhälsa; E-health; e-health interventions; elderly; physical activity; public health;

  Sammanfattning : Introduction: The percentage of people over the age of 65 is steadily increasing in both Sweden and the rest of the world. To promote healthy aging, physical activity is an important factor. A growing public health problem is that more and more people are physically inactive, which is also associated with aging. LÄS MER

 2. 2. Algoritmbaserad handel - En studie om digitaliseringen av marknaden för privat sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jim Johansson; Emil mattsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beroende på individers preferenser så finns det ett flertal alternativ för att placera sina likvida medel, där varje alternativ har både positiva och negativa drag. I Sverige är den vanligaste sparformen fonder. LÄS MER

 3. 3. Asymmetriska relationer mellan kunder och finansiella rådgivare. En studie av hur kunders finansiella kunskapsnivåer påverkar relationen och hur MiFID II avser att hantera asymmetriproblematiken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikael Grip; Natalie Sjölander; [2017-07-04]
  Nyckelord :finansiell rådgivning; asymmetri; finansiell okunskap; MiFID II; Principal-agent; finansiell reglering;

  Sammanfattning : Both demand and supply of financial advice are increasing because of the complexity of financial products and people’s difficulty in making economic decisions. Previous research has identified asymmetries between customers and financial advisors, which has given rise to the directive from the European Union, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II). LÄS MER

 4. 4. Revisorns rådgivning i familjeföretag -En studie om oberoendehotet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Rautio; Lina Gerhardsson; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En revisors primära roll är att oberoende granska de finansiellarapporterna, men revisorn har även en rådgivande roll. Den dubbla roll som både granskareoch rådgivare har varit ett omdebatterat område som diskuterats flitigt bland forskare ochlagstiftare. LÄS MER

 5. 5. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rådgivning.

Din email-adress: