Sökning: "rådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 660 uppsatser innehållade ordet rådgivning.

 1. 1. Algoritmbaserad handel - En studie om digitaliseringen av marknaden för privat sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jim Johansson; Emil mattsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beroende på individers preferenser så finns det ett flertal alternativ för att placera sina likvida medel, där varje alternativ har både positiva och negativa drag. I Sverige är den vanligaste sparformen fonder. LÄS MER

 2. 2. Asymmetriska relationer mellan kunder och finansiella rådgivare. En studie av hur kunders finansiella kunskapsnivåer påverkar relationen och hur MiFID II avser att hantera asymmetriproblematiken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikael Grip; Natalie Sjölander; [2017-07-04]
  Nyckelord :finansiell rådgivning; asymmetri; finansiell okunskap; MiFID II; Principal-agent; finansiell reglering;

  Sammanfattning : Both demand and supply of financial advice are increasing because of the complexity of financial products and people’s difficulty in making economic decisions. Previous research has identified asymmetries between customers and financial advisors, which has given rise to the directive from the European Union, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II). LÄS MER

 3. 3. Revisorns rådgivning i familjeföretag -En studie om oberoendehotet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Rautio; Lina Gerhardsson; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En revisors primära roll är att oberoende granska de finansiellarapporterna, men revisorn har även en rådgivande roll. Den dubbla roll som både granskareoch rådgivare har varit ett omdebatterat område som diskuterats flitigt bland forskare ochlagstiftare. LÄS MER

 4. 4. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 5. 5. En efterfrågestyrd revision -Behovet av anpassade standarder för revision av mindre företag utifrån revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2017-06-16]
  Nyckelord :Revision av mindre företag; anpassade revisionsstandarder; anpassad ISA; efterfrågestyrd revision; gränsvärden för revisionsplikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorer har uttryckt att det nuvarande revisionsregelverket (ISA) harblivit alltför omfattande, komplext och otympligt vid revision av mindre företag. Detta har blandannat uppmärksammats genom ett förslag om en nordisk standard som är anpassad för dennagrupp av företag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rådgivning.

Din email-adress: