Sökning: "rådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 720 uppsatser innehållade ordet rådgivning.

 1. 1. Kartläggning av hälsoutfall och vård för kvinnor med typ 1 diabetes i samband med barnafödande. En journalgranskning i Region Kronoberg.

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Dahlman; [2018-05-02]
  Nyckelord :Graviditet; barnafödande; amning; typ 1 diabetes; ; hälsoutfall; pregravid rådgivning; hypoglykemi; vård;

  Sammanfattning : Background: Pregnancy, childbirth and breastfeeding in type 1 diabetes are complex conditions requiring constant bloodsugar control to avoid diabetesrelated complications in both mothers and foetus/child. The task of care is to inform, motivate and support the woman's selfcare ability during this period. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av motiverande samtal. En värdefull metod som stärker patientdelaktigheten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Doshé; Jakob Melchior; [2018-03-22]
  Nyckelord :motiverande samtal; MI; samtalsteknik; delaktighet; personcentrerad vård; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vården står inför stora utmaningar. En ökande befolkning kräver mer vårdpersonal och större resurser. I ett globalt perspektiv är kroniska sjukdomar mycket resurskrävande, de orsakas ofta av ohälsosamma levnadsvanor. Det är därför av vikt att arbeta på ett resurseffektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet under graviditet : En intervjustudie om gravida kvinnors upplevda fysiska aktivitetsnivå samt rådgivning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Cronwall; Sandra Wedmark Strand; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Graviditet; Kunskap; Motivation; Rekommendationer;

  Sammanfattning : Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka, måttlig intensitet. Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. Tidigare studier har visat att rådgivning som hjälpmedel har varit effektfullt för att främja en hälsosam livsstil under graviditet. LÄS MER

 5. 5. Att träna gravida : Träningsinstruktörers erfarenheter och deras råd till gravida

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kristina Ekstrand; Magdalena Kamsten; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; exercise; pregnancy; personal trainer; Fysisk aktivitet; träning; graviditet; träningsinstruktör;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla friska gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva. Många gravida minskar sin träning under graviditeten. Barnmorskor har en hälsoupplysande och stöttande roll och hänvisar till viss del gravida med frågor till träningsinstruktörer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rådgivning.

Din email-adress: