Sökning: "rådjur"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet rådjur.

 1. 1. Variation in neonate roe deer home range size

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Charlotte Öhman; [2017]
  Nyckelord :home range size; roe deer; Capreolus capreolus; neonate; fawn; roe deer density; fox density; agricultural land; Sweden; movement; body mass;

  Sammanfattning : Home range determinants have been well-studied in many species, as is the case for adult roe deer. However, drivers of neonate roe deer home range size have not been covered in previous research. Earlier studies demonstrate a negative relationship between both increasing food availability and population density on adult roe deer home range size. LÄS MER

 2. 2. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Mattsson; [2016]
  Nyckelord :djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Sammanfattning : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. LÄS MER

 3. 3. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Carman; [2016]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; gestaltningsförslag; perennplanteringar; rådjur; växtförslag;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. LÄS MER

 4. 4. Södras viltfoderhantering vid röjning : Instruktioner och uppföljningsrutiner

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :John Karlström; [2016]
  Nyckelord :röjning; vilt; riktlinjer; älg; rådjur;

  Sammanfattning : During the time when the forest is in the plant- and clearing phase, it creates a large amount of food but how does it look after it has been cleared? Last fall, another report showed that it continues with major damage to young pine forests (Skogsstyrelsen 2015). It has also been discussions about how forest companies are cleaning their young forests which is the first stage on how to influence the composition of trees (Sander 2014). LÄS MER

 5. 5. Identifiering av riskzoner för större vilt inom Halmstad kommuns vägnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Åsedahl; Alexandra Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Infrastructure; greenways; green corridors; wildlife-vehicle accidents; Infrastruktur; gröna stråk; gröna korridorer; viltolyckor;

  Sammanfattning : En ökad infrastruktur är idag en av de största anledningarna till fragmentering av habitatvilket gör det svårare för vilt att röra sig över vägar utan risker. För att undersöka i vilkenutsträckning större vilt korsar vägar identifierades gröna stråk i Halmstad tätort därviltförekomst sedan undersöktes vintern 2015/2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rådjur.

Din email-adress: