Sökning: "rådjur"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet rådjur.

 1. 1. Variation in neonate roe deer home range size

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Charlotte Öhman; [2017]
  Nyckelord :home range size; roe deer; Capreolus capreolus; neonate; fawn; roe deer density; fox density; agricultural land; Sweden; movement; body mass;

  Sammanfattning : Home range determinants have been well-studied in many species, as is the case for adult roe deer. However, drivers of neonate roe deer home range size have not been covered in previous research. Earlier studies demonstrate a negative relationship between both increasing food availability and population density on adult roe deer home range size. LÄS MER

 2. 2. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Dahlin; [2017]
  Nyckelord :diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Sammanfattning : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. LÄS MER

 3. 3. Identifying blackspots of wildlife collisions on the Swedish railroad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Sofia Willebrand; [2017]
  Nyckelord :blackspots; train-wildlife collisions; roe deer; moose;

  Sammanfattning : The number of wildlife collisions on the Swedish railroads is increasing at a rate unmatched by the development of wildlife populations and expansion of the railroad traffic. It is therefore essential to identify areas where the yearly risk of collisions is great (blackspots), to be able to allocate mitigating efforts in areas where they are most essential and effective. LÄS MER

 4. 4. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) : a case study of the browser - grazer dichotomy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Heidi Rautiainen; [2017]
  Nyckelord :nutritional ecology; rumen contents; forage selection; deer; Capreolus capreolus; Dama dama;

  Sammanfattning : Nutritional ecology implies the nutritional links between an animal and its environment. On an evolutionary time scale competition for food drives species formation by genetic adaptations to the environment and subsequent niche separation of species. LÄS MER

 5. 5. Förvaltning av vilt i naturreservat med avseende på rekreation och naturvärden : en studie i Herrevads kloster naturreservat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Terese Liljeholm; Svensson Viktoria; [2017]
  Nyckelord :viltvård; rekreation; spillningsinventering; rådjur; biologiska mångfald; naturvård;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar frågor om hur viltbeståndet av rådjur, räv och vildsvin i naturreservatet Herrevadskloster och hur dessa påverkar områdets landskapskaraktär, biodiversitet och rekreationsvärden. En viltinventering på rådjur har utförts på området och jämförts med tidigare utförd inventering från 2011, för att se hur rådjurspopulationen har förändrats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rådjur.

Din email-adress: