Sökning: "rörelsemönster"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet rörelsemönster.

 1. 1. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmning med skadeförebyggande syfte : Minskar det skaderisken för fysiskt aktiva? En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; Adam Sundström; [2017]
  Nyckelord :Skadeförebyggande; Skaderisk; Skador; Uppvärmning;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Uppvärmning är en allmänt vedertagen rutin för fysiskt aktiva. Enlitteraturstudie från 2006 har undersökt effekten av uppvärmning som skadeförebyggandemekanism, konklusionen i artikeln var att uppvärmningens skadeförebyggande effekt är osäker. LÄS MER

 3. 3. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 4. 4. Objectively recognizing human activity in body-worn sensor data with (more or less) deep neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sofia Broomé; [2017]
  Nyckelord :activity recognition; human activity recognition; human activity; deep learning; rnn; cnn; lstm;

  Sammanfattning : This thesis concerns the application of different artificial neural network architectures on the classification of multivariate accelerometer time series data into activity classes such as sitting, lying down, running, or walking. There is a strong correlation between increased health risks in children and their amount of daily screen time (as reported in questionnaires). LÄS MER

 5. 5. Påverkan av motorisk kontrollträning för skuldran : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rickard Nilsson; Anna Wettergren; [2017]
  Nyckelord :dyskinesi; fysioterapi; motorisk kontroll; scapula.;

  Sammanfattning : Introduktion: Motorisk kontrollträning bygger på motorisk inlärningsteori och används för att korrigera rörelsemönster. Metoden har utvärderats för nack- och ländryggbesvär men ingen sammanställning har gjorts för skuldran. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rörelsemönster.

Din email-adress: