Sökning: "rörelsemönster"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet rörelsemönster.

 1. 1. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; [2018]
  Nyckelord :Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. LÄS MER

 2. 2. Kroppslig förståelse av tempi

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Simon Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :slagverk; marimba; tempo; fasförskjutning; rörelse;

  Sammanfattning : För att förmå komplex rytmik som parallella tempi, tillgodose eventuellt perfektionistiska ideal samt utveckla den tekniskt sämre sidan av mig har jag i denna uppsats undersökt imaginära visuella figurer som avbildar kontinuerliga rörelsemönster vid marimbaspel.  I utforskande av min repertoar har jag hittat sektioner jag velat utveckla tekniskt eller där jag önskat få en ökad förståelse av tempi eller groove. LÄS MER

 3. 3. Rörelsemönster i det offentliga rummet : En jämförelse av kvinnor och mäns rörelsemönster i Luthagen, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gisslandi Amauta; [2018]
  Nyckelord :Det offentliga rummet; Rörelsemönster; Jämställdhet; Trygghet; Genus;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet kan definieras av tillgänglighet, användbarhet, dit offentliga kontakter äger rum och transport utförs. Teorin menar dock att det offentliga rummet inte används enhetligt av samtliga individer. LÄS MER

 4. 4. Fördelningen av Protapion fulvipes (Gulbent klöverspetsvivel) i landskapet och dess relation till potentiella predatorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Niklas Klementsson; [2018]
  Nyckelord :Protapion fulvipes; Gulbent klöverspetsvivel; Trifolium repens; vitklöver; övervintring; predation;

  Sammanfattning : En vanlig skadegörare i klöverfröodlingar är Protapion fulvipes (gulbent klöverspetsvivel) som angriper klöverfröna och kan orsaka stora skördeförluster. P. fulvipes vaknar under våren och angriper närliggande klöverfält för att sedan övervintra i skogsbryn och fältkanter under vintern. Denna studie har undersökt hur långt P. LÄS MER

 5. 5. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rörelsemönster.

Din email-adress: