Sökning: "r square"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden r square.

 1. 1. An Evaluation of Asset Pricing Models in the Swedish Context - Is Carharts Four-Factor Model more suitable than its predecessors for explaining the Swedish stock exchange?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ludvig Göransson; Iordan Palma Tzakov; [2018-02-20]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Fama French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Swedish stock exchange; r-square-adjusted;

  Sammanfattning : This thesis investigates the explanatory power of the Capital Asset Pricing Model, the Fama French Three-Factor Model and the Carhart Four-Factor Model on the Stockholm Stock Exchange over the period 2012-2016. The purpose is to examine whether or not the Carhart Four-Factor Model explains excess return variability better than the Capital Asset Pricing Model and the Fama French Three-Factor Model. LÄS MER

 2. 2. Effects of Jointing on Fragmentation : Design and Influence of Joints in Small Scale Testing

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonas Hyldahl; [2018]
  Nyckelord :fragmentation; small scale tests; jointing; joints; Kuz-ram; Swebrec function; blasting; magnetic concrete;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted for the Luleå University of Technology (LTU), Sweden as part of an inter-university collaboration between LTU and the Montanuniversität Leoben (MUL), Austria.   The project has included three master thesis works, all investigating some aspects of the effects of jointing on fragmentation through small scale tests. LÄS MER

 3. 3. Toward Better Health Care Service: Statistical and Machine Learning Based Analysis of Swedish Patient Satisfaction Survey

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Yu Wang; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patients as a customer of health care service has rights to evaluate the servicethey received, and health care providers and professionals may take advantageof these evaluations to improve the health care service. To investigate the relationshipbetween patients overall satisfaction and satisfaction of specic aspects,this study uses classical statistical and machine learning based method to analyzeSwedish national patient satisfaction survey data. LÄS MER

 4. 4. En attraktiv arbetsplats för undersköterskor : - Samband mellan arbetstillfredsställelse och intention att sluta ur ett systemperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Madeleine Gardmo; [2017]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Arbetsmiljö; Attraktivt arbete; Intention att sluta; Systemperspektiv; Undersköterska;

  Sammanfattning : Personalomsättningen bland undersköterskor är hög. Få tidigare gjorda studier har fokuserat på undersköterskans arbetsmiljö i sjukvården och hur arbetsplatsfaktorer kan kopplas till arbetstillfredsställelse och intention att sluta. LÄS MER

 5. 5. Job Satisfaction in Virtual Management : Personality traits in a virtual managment team based on trust and technology communication.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Denis Draganovic; [2017]
  Nyckelord :Virtual team; personality traits; technology communication anxiety; propensity to trust; perceived usefulness; job satisfaction;

  Sammanfattning : Background:Working in virtual teams from a distance has been a trend for the past decades and today, it is how many companies operate. As a company grows and gets more global, the leadership of the company gets more challenging and more complex. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet r square.

Din email-adress: