Sökning: "ramfaktorteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet ramfaktorteorin.

 1. 1. Att hamna rätt i skolan : En ramfaktorteoretisk studie av lärares erfarenheter av arbetet med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktor Kullgren; [2018]
  Nyckelord :Kartläggning; Nyanlända elever; Ramfaktorteorin; Kartläggande lärare; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitala spel i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Cliffmark; Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; Fritidshem; Datorspel; Tv-spel; Utveckling och lärande; Ramfaktorer i fritidshemmet;

  Sammanfattning : Svenska regeringen har satt som mål att Sverige skall bli ledande i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. De anser att arbetet mot detta mål börjar i skolan. 2017 gjordes en revidering av läroplanen och styrdokumenten där det blev ett ökat fokus på digitalisering. Den nya läroplanen träder i kraft i juli 2018. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematikundervisning : En studie om lärares perspektiv på undervisning med laborativa material i årskurs 1–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Victor Lundgren; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :konkretisera; vardagliga material; lärarkompetens; mediering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen gällande lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen, samt att fördjupa kunskapen om vilka yrkeskompetenser som anses vara viktiga för en laborativ undervisningsmetod. För att svara på frågeställningarna har en studie med semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts med 12 lärare från två olika skolor. LÄS MER

 4. 4. NO-lärare i årskurserna 4-6 beskriver hinder och möjligheter för utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Tobias Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; utomhuspedagogik; undervisning utomhus; NO-ämnet; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Att en erfarenhetsbaserad undervisning kombinerad med en teoretisk undervisning är gynnsamt för lärande är ett faktum. Därför har jag valt att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka huruvida lärare nyttjar utomhusundervisning i NO-undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under månganamn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ettförändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ramfaktorteorin.

Din email-adress: