Sökning: "ramfaktorteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet ramfaktorteorin.

 1. 1. Att hamna rätt i skolan : En ramfaktorteoretisk studie av lärares erfarenheter av arbetet med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktor Kullgren; [2018]
  Nyckelord :Kartläggning; Nyanlända elever; Ramfaktorteorin; Kartläggande lärare; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barngruppsstorlekens betydelse vid dansundervisning : En kvalitativ studie med sex danspedagoger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Fritiofsson; [2018]
  Nyckelord :barndans; barngruppsstorlekens betydelse; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie om danspedagogers upplevelser av barngruppsstorlekens betydelse vid dansundervisning. Studiens centrala frågeställningar berör således hur barngruppsstorleken påverkar danspedagogernas lektionsupplägg samt vilka möjligheter och begränsningar som synliggörs i stora respektive små barndansgrupper. LÄS MER

 3. 3. Hela skolans ansvar - En studie om lärares arbete med studie- och yrkesvägledning på en högpresterande skola

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Säll; Johanna Fast; [2018]
  Nyckelord :handlingshorisont; högpresterande grundskola; lärare; ramar; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Skollagen och Lgr11 visar att studie- och yrkesvägledning är ett arbete som är hela skolans ansvar, trots det är lärarna mindre medvetna om att studie- och yrkesvägledning ingår i deras arbetsuppgifter. En av de elevgrupper som blir åsidosatt av det här är de högpresterande eleverna som är i behov av ytterligare utmaningar i sin undervisning och en koppling mellan skola och arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Digitala spel i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Cliffmark; Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; Fritidshem; Datorspel; Tv-spel; Utveckling och lärande; Ramfaktorer i fritidshemmet;

  Sammanfattning : Svenska regeringen har satt som mål att Sverige skall bli ledande i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. De anser att arbetet mot detta mål börjar i skolan. 2017 gjordes en revidering av läroplanen och styrdokumenten där det blev ett ökat fokus på digitalisering. Den nya läroplanen träder i kraft i juli 2018. LÄS MER

 5. 5. Rollspel i Samhällskunskap- En studie om vad som påverkar samhällskunskapslärares möjligheter till att använda sig av rollspel och vad det innebär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Hansson; [2018]
  Nyckelord :möjligheter; påverkar; rollspel; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en större förståelse för vad som påverkar samhällskunskapslärare på gymnasiets möjligheter till att använda sig av rollspel och vilken betydelse det får i relation till de möjligheter samhällskunskapslärare ser med att använda sig av metoden i deras undervisning. För att nå upp till studiens syfte utgår studien från följande frågeställning: Vad påverkar samhällskunskapslärare på gymnasiets möjligheter till att använda sig av rollspel och vad innebär det i relation till de möjligheter samhällskunskapslärare ser med att använda sig av metoden i deras undervisning? Som metod har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med fyra stycken samhällskunskapslärare på gymnasienivå som använder sig av rollspel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ramfaktorteorin.

Din email-adress: