Sökning: "raspberry pi"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden raspberry pi.

 1. 1. A comparative study of open-source IoT middleware platforms.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Robert Scott; Daniel Östberg; [2018]
  Nyckelord :IoT; Middleware; scalability and reliability; IoT; Middleware; skalbarhet och tillförlitlighet;

  Sammanfattning : This is a comparative study of open-source IoT middleware platforms with the main focus on scalability and reliability. An initial evaluation of available open-source IoT platforms resulted in Kaa and Node-RED being the focus of this thesis. To further analyse the platforms, they were both subjected to testing with three real-world scenarios. LÄS MER

 2. 2. CCUAV : Cloud Center for Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Tell; [2018]
  Nyckelord :UAV; drönare;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att bryta kopplingen mellan en specifik användare och drönare. Målet med projektet är att flera användare ska kunna hantera flera drönare från en central. LÄS MER

 3. 3. Predictive Control for Autonomous Articulated Vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Filip LarsSlottner Seholm KevinNiklasson AliciaHoogendijk NilsGil Martin FannyAndrén Sandblom; [2017-08-10]
  Nyckelord :Automation; Automated Control; Path planning; Articulated vehicles; Autonomous vehicles; PID Controller;

  Sammanfattning : Autonomous driving is a highly topical research area, where signi cant positiveimpacts on safety and environment can be made, especially in the trucking industry.The vehicles in this industry often consist of a tractor unit combined with a trailer.This project focuses on navigating a model semi-trailer truck through an urbanlikeenvironment. LÄS MER

 4. 4. Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik CarlAlmblad AlexanderHjerpe HawreBranzell Aziz; Mattias Eriksson; Robert Krook; [2017-08-10]
  Nyckelord :Autonom; Självkörande; Fordon; Positionering; Bildprocessering; Algoritmer; ;

  Sammanfattning : Den här rapporten evaluerar olika strategier för autonom positionsbestämning avskalade självkörande fordon. Rapporten presenterar två olika positioneringssystemsom med hjälp av en Raspberry Pi och tillhörande kameramodul rapporterar enposition för ett fordon i ett ansatt referenssystem; ett referenssystem som kan delasav flera fordon. LÄS MER

 5. 5. Local short path generation for autonomous commercial vehicles

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Viktor Hellaeus; Yaowen Xu; [2017]
  Nyckelord :neural network; autonomous vehicles; short path generation; decision making; end-to-end learning;

  Sammanfattning : In recent years, breakthroughs in artificial intelligence (AI) have drawn the attention to the subject frommany fields including the automotive industry, where it could become a cornerstone in order to developfully autonomous vehicles. In the automotive industry the applications for these AI-techniques varies fromclassification of a vehicle's surroundings to behavioral-reex approaches that mimics human behaviour. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet raspberry pi.

Din email-adress: