Sökning: "realism"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade ordet realism.

 1. 1. FN:s roll i terrorismbekämpning : En kvalitativ studie om FN:s åtgärder för att bekämpa IS utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sofia Kjellin; [2018]
  Nyckelord :The United Nations; human rights; terrorism; IS.; FN; mänskliga rättigheter; terrorism; IS.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how the United Nations as an organization has acted to combat IS between 2010 and 2015 from a perspective of human rights, and why the UN has not taken further action in this area. The second question is answered through three different perspectives: organizational theory, realism and liberalism and feminism. LÄS MER

 2. 2. Utrikespolitisk idealism möter svenska exportintressen : En undersökning om realpolitiska och normativa intressen i svensk utrikespolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mimmi Lundin; [2018]
  Nyckelord :utrikespolitik; realpolitiska intressen; normativa intressen; realism; liberalism; idealism; socialdemokraterna; Saudiarabien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Apelsiner och sardiner - en studie av kunskapande processer i tillblivelse

  Master-uppsats,

  Författare :Yvonne Jonsson; [2017-12-08]
  Nyckelord :Bilddidaktik; didaktik; praktisk kunskap; estetisk kunskap; reflective practice; writing as a method of inquiry; agential; realism; situated knowledge; diffraction; reflection; entanglement; reflection-in-action; experience; ;

  Sammanfattning : In this master thesis I am examining my own pratical and aestethic knowledge processes asreflective practice in their intra-active becoming. My (re)search is informed by theentanglement of matter, theory and method. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttryck som verktyg i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Magnusson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; estetiska uttryck; estetiska läroprocesser; grundskolan;

  Sammanfattning : Undervisningen i matematik behöver bli bättre men kanske också annorlunda. Olika idéer kring hur matematikundervisningen skulle kunna utvecklas har framförts, ett av dem är att satsa på estetiska uttryckssätt och läroprocesser. LÄS MER

 5. 5. F-ORDET I UTRIKESPOLITIKEN En jämförelse av nuvarande deklarerad feministisk utrikespolitik med tidigare regeringars utrikespolitik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Blomqvist; [2017-08-09]
  Nyckelord :Feminism; Feministisk utrikespolitik; Realism;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aim to compare the Swedish foreign policy after its declaration of being feminist with previous governments. Based on the theoretical framework of feminist theory and realism, in International Relations, this thesis will identify ideas and the potential change from this new declaration of a more feminist agenda. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet realism.

Din email-adress: