Sökning: "realism"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade ordet realism.

 1. 1. Ascending the Mountains of Madness: the Language and Psychology of H.P. Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Lidman; [2018-03-26]
  Nyckelord :engelska; H.P. Lovecraft; Dagon; Cthulhu; The Great Ones; Romanticism; Gothic writing; Weird Realism; sublime; first-person narration;

  Sammanfattning : The horror of Howard Philips Lovecraft’s writing lies within the mentality and psychology of his characters. Since he first became prominent, the main criticism against Howard Philips Lovecraft has been that his writing uses too many adjectives, and that his creatures and monsters are vague. LÄS MER

 2. 2. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 3. 3. Influence of inflow conditions on simulations of arterial blood flow

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Marcus Strimell Flodkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The blood is responsible for the oxygenation of the body and to carry nutrients to the different parts of the body and waste products away from the major organs like the liver, kidneys but also the walls of the arteries. Blood is composed of red blood cells that are on average 45% of the total volume, the rest of the blood is made up of blood plasma platelets, white blood cells, minerals and nutrients. LÄS MER

 4. 4. Televisuella Illusionsbrott : Frank Underwoods relation till åskådaren i House of Cards

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Natalie Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :estetik; tv och film; Filmvetenskap; House of Cards; illusion; illusionsbrott; Shakespeare; Verfremdung; narrativ; realism; Brecht; Netflix; åskådare; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FN:s roll i terrorismbekämpning : En kvalitativ studie om FN:s åtgärder för att bekämpa IS utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sofia Kjellin; [2018]
  Nyckelord :The United Nations; human rights; terrorism; IS.; FN; mänskliga rättigheter; terrorism; IS.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how the United Nations as an organization has acted to combat IS between 2010 and 2015 from a perspective of human rights, and why the UN has not taken further action in this area. The second question is answered through three different perspectives: organizational theory, realism and liberalism and feminism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet realism.

Din email-adress: