Sökning: "reflekterande text om miljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reflekterande text om miljö.

 1. 1. Kulturkrockar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Essay; cultures; identity; heritage and environment; traditions; gender patterns; conflicts; interculturality and leisure.; Essä; kulturer; identitet; arv och miljö; traditioner; könsmönster; konflikter; interkulturalitet och familjen;

  Sammanfattning : This text is an essay relating to a situation I was involved in where two different cultures caused a conflict in one of the pupils. The pupil was supposed to perform a swimming test and the parents wanted him/her to use full body clothing which the pupil had not done before. LÄS MER

 2. 2. Ett objekt : om arkitekturen i ett föremål för handling

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Leo Sjölund; [2006]
  Nyckelord :arkitektur; landskapsarkitektur; pedagogik; perception; urban rumsbildning; fotografisk teknik; hierarkisk bildvärld; hybrid; material; ljustemperatur; dubbelhet; transparens; växtlighet;

  Sammanfattning : This thesis is covering my design of an architectural object for the use in a pedagogical setting. The purpose is to create contextual premises for students, making possible the testing of designs, involving plants suitable for the urban environment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reflekterande text om miljö.

Din email-adress: