Sökning: "regler sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 1005 uppsatser innehållade orden regler sverige.

 1. 1. Projektering av KL-trä : En jämförelsestudie av två flerfamiljshus i KL-trä

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Michelle Lacombe; Hugo Wijkström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Träbyggande har dokumenterade miljövinster och Sverige är en av världens största exportörer av trämaterial, trots detta har Sverige halkat efter i byggandet av flerfamiljshus med träkonstruktion. Rapportens utgångspunkt har varit att undersöka om det i projekteringsfasen av bostäder byggda med trä finns några hinder för storskaligt byggande. LÄS MER

 2. 2. CEEQUAL - Ett miljöcertifieringssystem för anläggning : Implementering, attityder och resurser för svenska entreprenadföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Oskar Ringebrant; Elin Kask; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; CEEQUAL; contractors; environmental certification systems; implementation; resources; sustainable development; Attityder; CEEQUAL; entreprenadföretag; hållbar utveckling; implementering; miljöcertifieringssystem; resurser;

  Sammanfattning : Syfte: CEEQUAL är det enda miljöcertifieringssystemet för anläggningsbranschen som används i Sverige. Trots att systemet inte är utsatt för någon som helst konkurrens är efterfrågan av det väldigt liten. LÄS MER

 3. 3. A review on ozonation and17a-ethinylestradiol - formation and effects in the environment of the by-products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erica Svensson; [2017]
  Nyckelord :Ethinylestradiol; EE2; By-products; Ozonation products; Transformation products; Ozonation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, waste water treatment plants do not remove pharmaceutical residues from the water (as there are currently no regulations for wastewater treatment in regards to pharmaceuticals residues in Sweden) resulting in a high concentration of pharmaceuticals reaching the environment. The Swedish environmental protection agency have recently concluded that there is a need for advanced treatment of pharmaceuticals in wastewater. LÄS MER

 4. 4. Gödselhantering på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Lood; Catharina Odenius; [2017]
  Nyckelord :gödsel; hästar; miljö; ridskola; ekonomisk;

  Sammanfattning : In Sweden, the horse industry is becoming more important to the agriculture and for the society, both in cultural, social and economic ways. The riding school is a large part of today’s society and involves people of all ages. The horses in the riding school produce a large amount of manure that in many cases is transported to landfills. LÄS MER

 5. 5. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regler sverige.

Din email-adress: