Sökning: "regler"

Visar resultat 1 - 5 av 3694 uppsatser innehållade ordet regler.

 1. 1. Papperslösa i Svenska kyrkan – en enkätstudie om sätt att hjälpa och konflikten mellan normer och regler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tobias Harms; [2018]
  Nyckelord :Undocumented immigrants; immigration; church of sweden; pillars of institutions; priests; deacons; parish pedagogues; values; rules; social norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish migration agency (Migrationsverket) believes that newly sharpened rules for asylum will increase the number of undocumented immigrants choosing to stay after getting a rejected asylum application. Since it is illegal to hire undocumented immigrants many are being "payed under the table" or receive welfare or aid from NGO:s. LÄS MER

 2. 2. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Sammanfattning : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. LÄS MER

 3. 3. Autonomous cars and agency: An empirical study on the coexistence of artificial drivers and humans in traffic

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linus Boström; Eric Ohlsson; [2017-09-14]
  Nyckelord :autonomy; agency; autonomous agency; autonomous technology; autonomous cars;

  Sammanfattning : Det är osäkert hur självkörande bilar kommer utöva agency när de introduceras i trafikens sociala miljö. Forskning inom området har huvudsakligen adresserat tekniska aspekter och således förbisett de sociala. LÄS MER

 4. 4. Socialt trygghetsskapande i cyberrummet - Utmaningar och strategier hos tre grupper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kristin Blinge; Hanna Willdal; [2017-06-21]
  Nyckelord :Facebook; moderering; sense of place; insider-outsider; internetbaserade fokusgrupper;

  Sammanfattning : Socialt trygghetsskapande i cyberrummet, utmaningar och strategier hos tre grupper påFacebook. Internets geografi existerar huvudsakligen bortanför de fysiska gränsdragningarnaoch det är här en stor del av det vardagliga och sociala livet utspelar sig. LÄS MER

 5. 5. Blanka stämningsansökningar. En undersökning av hur blanka stämningsansökningar förhåller sig till reglerna om ändring av talan och andra processuella regler.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Lundborg; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En blank stämningsansökan saknar en redogörelse för omständigheter till stöd för yrkandet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser en blank stämningsansökan kan få för frågor om ändring av talan, res judicata, litispendens, preskription och preklusionsfrister. Uppsatsen är avgränsad till dispositiva tvistemål. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regler.

Din email-adress: