Sökning: "reklam-tv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet reklam-tv.

 1. 1. Historiskt Ljudlandskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Simon Skarpemo; [2017]
  Nyckelord :Soundscape; sound environment; perception; sound design; Ljudlandskap; ljudmiljö; uppfattning; ljuddesign;

  Sammanfattning : “Ditt ljud är mitt ljud är vårt ljud.” - Brandon Labelle(2010) Allt ljud i vår omgivning bidrar och bildar en massa olika akustiska ljud ekologier, från naturliga ljud i en natur akustisk omgivning som består utav ljud från djur, vind & förändringar i vädret, till konstgjort ljud skapad av människor. LÄS MER

 2. 2. Vilseledande marknadsföring enligt 10 och 11 §§ MFL : Vad är avgörande faktorer vid bedömningen?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Boqvist; Matilda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Vilseledande; otillbörlig; marknadsrätt; marknadsföring; marknadsföringslagstiftningen; tv- och reklamfilm; reklam-TV.;

  Sammanfattning : Via en rättsdogmatisk metod har gällande rätt varit i fokus för att fastställa vilka faktorer som varit avgörande vid bedömningen om marknadsföring i tv strider mot förbudet om vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL. Marknadsföring i tv och radio har begränsat med tid och utrymme vilket har betydelse vid bedömningen om näringsidkarens möjlighet att neutralisera det vilseledande intrycket som reklamen kan ha gett i vissa fall. LÄS MER

 3. 3. Att leva av produktionsmusik - möjligheter och förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anders Helming; [2008]
  Nyckelord :biblioteksmusik; företagande; komposition; musikbranschen; musikproduktion; musikskapande; nätverkande; produktionsmusik; business; music production; production music; library music; composing; networking; music industry; Musicology; Musikvetenskap; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi; Business and Economics; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Title: To make a living by library music; Opportunities and prerequisites. The purpose of this essay is to investigate how a music producer or composer can achieve placement of his or her music in commercials, TV-shows, computer games, and other media. LÄS MER

 4. 4. Statsstöd till public service-TV, -Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Måhl; [2002]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensen på TV-marknaden har ökat dramatiskt de senast 20 åren. Inom EU har medlemsstaterna öppnat upp marknaden för konkurrens samtidigt som man har velat bevara det som kallas public service-TV eller, som det heter på svenska, TV i allmänhetens tjänst. Public service-TV kan helt eller delvis finansieras genom statliga medel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reklam-tv.

Din email-adress: