Sökning: "reklambild"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet reklambild.

 1. 1. Varumärkesinkongruens i kommunikation: Hur konsumenter skapar mening kring reklambilder med varumärkesinkongruenta budskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexandra Livijn; Lin Strindlund; [2016]
  Nyckelord :brand incongruency; marketing communication; strategic communication; brands; sensemak-ing; Weick; attention; memory varumärkesinkongruens; marknadskommunikation; strategisk kommunikation; varumärken; meningsskapande; uppmärksamhet; minne; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to increase the knowledge of how consumers understand the relatively new phenomenon brand incongruency and how it affects them. Based on the result from a pre-study, four fictional advertisements using a logo from a well-established brand were constructed in order to correspond to three different levels of incongruency. LÄS MER

 2. 2. Reklamens könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Frykler; [2016]
  Nyckelord :Media literacy; Advertising; Gender roles; Eight-year-old-children; Mediepedagogik; Reklam; Könsroller; Barn åtta- årsålder;

  Sammanfattning : Today’s stream of information is massive. Children and teenagers are exposed to information and advertising daily. The requirement to be able to sort and review the messages behind the advertising is fast becoming more important. LÄS MER

 3. 3. Att studera varumärken utifrån profil,image och identitet : En komparativ fallstudie av Tallink Silja AB och Viking Line AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Björkman; Julia Kardebo; Torill Persson; [2014]
  Nyckelord :Varmärken; profil; image; identitet; kryssning;

  Sammanfattning : För att särskilja sig från konkurrenterna på marknaden behöver företag idag ett unikt koncept som gör att konsumenterna uppfattar företagets produkter och tjänster som pålitliga och tillfredsställande. Varumärken har fått en allt större betydelse i konsumenternas val av ett företags produkter och tjänster. LÄS MER

 4. 4. En bildstudie i hur Stureplan.se används som reklamkanal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Tomas Schubert; [2010]
  Nyckelord :Stureplan; varumärke; konnotation; myter; symboler; image;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se hur Stureplangruppen genom att använda gamla och skapa nya myter behöll en högklassig image samtidigt som gruppen expanderade verksamheten utanför de mest exklusiva adresserna runt Stureplan. Frågeställningarna jag ville besvara var således hur Stureplansgruppens varumärke såg ut, vilka metoder Stureplansgruppen använde för att stärka sitt varumärke med hjälp av bilder på Stureplan. LÄS MER

 5. 5. Om språkets och bildens betydelse i TV-reklam

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Katarina Bergenholtz; [2004]
  Nyckelord :TV-reklam; Text och bild; Reklambild; Bildsemiotik; Reklamspråk; Textsemiotik; Intermedialitet; Linguistics; Allmän språkvetenskap Lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt för tre forskningsområden: semiotik, pragmatik och kognition, har det gjorts ett försök i att belysa om språket och bilden har skilda roller i den moderna TV-reklamen. Ett noga urval av dagens TV-reklamfilmer användes som underlag för den empiriska undersökningen undersökningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reklambild.

Din email-adress: