Sökning: "reklambild"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet reklambild.

 1. 1. Varumärkesinkongruens i kommunikation: Hur konsumenter skapar mening kring reklambilder med varumärkesinkongruenta budskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexandra Livijn; Lin Strindlund; [2016]
  Nyckelord :brand incongruency; marketing communication; strategic communication; brands; sensemak-ing; Weick; attention; memory varumärkesinkongruens; marknadskommunikation; strategisk kommunikation; varumärken; meningsskapande; uppmärksamhet; minne; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to increase the knowledge of how consumers understand the relatively new phenomenon brand incongruency and how it affects them. Based on the result from a pre-study, four fictional advertisements using a logo from a well-established brand were constructed in order to correspond to three different levels of incongruency. LÄS MER

 2. 2. Om språkets och bildens betydelse i TV-reklam

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Katarina Bergenholtz; [2004]
  Nyckelord :TV-reklam; Text och bild; Reklambild; Bildsemiotik; Reklamspråk; Textsemiotik; Intermedialitet; Linguistics; Allmän språkvetenskap Lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt för tre forskningsområden: semiotik, pragmatik och kognition, har det gjorts ett försök i att belysa om språket och bilden har skilda roller i den moderna TV-reklamen. Ett noga urval av dagens TV-reklamfilmer användes som underlag för den empiriska undersökningen undersökningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reklambild.

Din email-adress: