Sökning: "relevans procent"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden relevans procent.

 1. 1. Alienation i kunskapsarbetet : En studie av riskfaktorer för alienation hos kunskapsarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; Johan Loft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och frivillig redovisning : Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Romppala; Boel Boija; [2018]
  Nyckelord :Könsfördelning; företagsledning; styrelse; verkställande direktör; ekonomidirektör; frivillig redovisning; informationsgivning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Data har samlats in från databaser och manuellt från årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. “Ni fokuserar bara om Europa, bara Europa” : En undersökning om uppfattningen av ämnet historia bland elever och lärare på språkintroduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Frödén; Gabriella Hallberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2015 sökte sig 162 877 människor till Sverige i hopp om uppehållstillstånd och möjlighet att få bygga en ny framtid i ett land utan krig och misär. Av dessa var 70 384 barn och ungdomar.1 Denna höst upplevde Sverige således den största flyktingvågen sedan andra världskriget. LÄS MER

 4. 4. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER

 5. 5. Chefsutbildning i en kommun - Innehåll och effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Karlgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Chefsutbildning; Medarbetarskap; Medledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en kommuns chefsutbildnings innehåll och vad det säger om relationen mellan chef och medarbetare, samt beskriva kursdeltagarnas upplevelse och förståelse av utbildningen. För att genomföra detta har följande forskningsfrågor utformats: Vad kännetecknar utbildningens innehåll och vad säger det om relationen mellan chef och medarbetare? Och vilka effekter har utbildningen haft för dess deltagare? Chefsutveckling är idag ett högaktuellt ämne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet relevans procent.

Din email-adress: