Sökning: "relevans procent"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden relevans procent.

 1. 1. “Ni fokuserar bara om Europa, bara Europa” : En undersökning om uppfattningen av ämnet historia bland elever och lärare på språkintroduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Frödén; Gabriella Hallberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2015 sökte sig 162 877 människor till Sverige i hopp om uppehållstillstånd och möjlighet att få bygga en ny framtid i ett land utan krig och misär. Av dessa var 70 384 barn och ungdomar.1 Denna höst upplevde Sverige således den största flyktingvågen sedan andra världskriget. LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER

 3. 3. Chefsutbildning i en kommun - Innehåll och effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Karlgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Chefsutbildning; Medarbetarskap; Medledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en kommuns chefsutbildnings innehåll och vad det säger om relationen mellan chef och medarbetare, samt beskriva kursdeltagarnas upplevelse och förståelse av utbildningen. För att genomföra detta har följande forskningsfrågor utformats: Vad kännetecknar utbildningens innehåll och vad säger det om relationen mellan chef och medarbetare? Och vilka effekter har utbildningen haft för dess deltagare? Chefsutveckling är idag ett högaktuellt ämne. LÄS MER

 4. 4. Bidrar motion till välbefinnande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anneli Olsson; Johanna Klarin; [2015]
  Nyckelord :hälsa; välbefinnande; motion; ålder; hälsofrämjande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, enligt SCB (2015), vilket påverkar både individ och organisation negativt. Samtidigt råder en träningstrend där träning och kost prioriteras av allt fler i vardagen för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet relevans procent.

Din email-adress: