Sökning: "religiösa grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden religiösa grupper.

 1. 1. "HADE DU HETAT MIKAEL HADE JAG JU INTE SUTTIT HÄR..." en kvalitativ studie om tillit hos personer som praktiserar kvinno- och transseparatism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bokinge; [2018-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den statsvetenskapliga forskningen om social tillit visar att tilliten inom olika intressegrupper skiljer sig åt. Medlemmar inom grupper med identitetsbaserat medlemskap har i större utsträckning en hög partikulär eller identitetsbaserad tillit än grupper som inte fokuserar på identitet. LÄS MER

 2. 2. Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv : En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Judendom; inomreligiös variation; essentialism; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 4. 4. Att skaka eller inte skaka hand (2.0) - om en enkel handlings djupare mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Torstensson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskrimineringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Så kallade ”handskakningsfall” har varit brinnande aktuella i den svenska debatten under nästan hela 2016. Det har företrädesvis handlat om religiösa män som, med hänvisning till sin religiösa övertygelse, valt att inte skaka hand med en kvinnlig chef eller kollega. LÄS MER

 5. 5. Homosexuell och religiös? - diskursanalys av homosexuella mäns identitetsskapande i skönlitteratur med fokus på homosexualitet och religiositet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Otto Iisakki Ylipelkonen; [2016]
  Nyckelord :homosexuality; religiosity; discourse theory; identity; fiction; template analysis style; homosexualitet; religiositet; diskursteori; identitet; skönlitteratur; template analysis style;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine homosexual men’s identities, and focus on how they form their identities in fiction when it comes to being both homosexual and religious. In order to be able to approach and study this phenomenon, three research questions are used: how is identity constructed discursively when it comes to the combination of homo- sexuality and religiosity, what affects the formation of homosexual men’s religious/non- religious identity and how do homosexuality and religiosity affect one another in identity formation?The theory used in this study is discourse theory which includes the following concepts that have been chosen and used to analyze the material: antagonism, hegemonic interven- tion, hegemony, interpellation, subject position and the chain of equivalence. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religiösa grupper.

Din email-adress: