Sökning: "religiösa sedvänjor"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden religiösa sedvänjor.

 1. 1. En avslöjande skola? - En utredning om Europakonventionens skydd för religiöst betingad klädsel i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Berg; [2010]
  Nyckelord :religious practices; religiösa sedvänjor; full veil; veil; headscarf; religiös klädsel; religious attire; europakonventionen; rätten till utbildning; religionsfrihet; hijab; huvudduk; burca; burka; burqa; nicab; nikab; niqab; heltäckande slöja; slöja; slöjförbud; Alia Khalifa; statsrätt; international law; internationell rätt; EU-rätt; EU law; förvaltningsrätt; MR; religious symbols; religiösa symboler; Leyla Sahin; Shabina Begum; Senay Karaduman; religion; EKMR; European Convention; article 9; artikel 9; forum internum; forum externum; diskrimineringsombudsmannen; DO; minervaskolan; burgårdens gymnasieskola; västerorts vuxengymnasium; ICCPR; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I januari 2009 fick en student vid ett vuxengymnasium i Tensta besked om att hon inte tilläts bära niqab i skolan. Niqaben, som är en heltäckande slöja där endast ögonen är synliga, medförde enligt skolan pedagogiska svårigheter såväl som säkerhetsrisker. LÄS MER

 2. 2. Kan religiösa manifestationer påverka vår könsjämlikhet?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Thunberg; [2010]
  Nyckelord :Handskakningsmalet; Konsjamlikhet; Artikel 9; Religionsfrihet; Europakonventionen; Arrowsmithprincipen ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Artikel 9 i Europakonventionen reglerar religionsfriheten och dess begränsningar. Konventionen är inkorporerad i svensk lagstiftning och ska således tillämpas i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalism och gruppspecifika rättigheter - En analys av den svenska politiska debatten kring religiös slakt, slöja och turban samt religiösa och etniska friskolor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Hemmingsson; [2009]
  Nyckelord :gruppspecifika rättigheter; dialogisk mångkulturalism; mångkulturalism; liberal mångkulturalism; religiösa sedvänjor; integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the new integration policy from 1975 Swedish politics has been characterized as a multicultural society among scholars and others both in Sweden and abroad. The purpose of this thesis was to study the political debate around three minority practices (the Jewish and Muslim method of slaughtering animals, the veil and the turban, and religious and ethnic schools) to find out if the policy of these minority practices is based on a multicultural view. LÄS MER

 4. 4. Ett liv efter sanningen : En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ingela Ellman; [2007]
  Nyckelord :Nyckelord: Jehovas vittnen; resocialisation; Berger Luckmann; sociala verkligheter.;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religiösa sedvänjor.

Din email-adress: