Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 1. Religionsdidaktik : Didaktiska möjligheter och utmaningar i att undervisa om religion

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ida Högberg; Elin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en konsumtionsuppsats med syftet att sammanställa och analysera tidigare forskning gällande religionskunskapsundervisning för årskurserna 1–3. Syftet är definierat i en frågeställning: Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning gällande läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för årskurserna 1–3? Forskningen till denna konsumtionsuppsats samlades in genom databas- och manuell sökning. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityd till religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Damon Rajabi Hassansarai; Gustav Hemström; [2018]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religion; Attityder; Sekularisering; Media;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka elevers attityder till religionsämnet. Metoden som har använts för studien har varit kvalitativ och tillvägagångssättet för insamlingen av material har varit intervjuer med tolv elever i årskurs 5 på två olika skolor i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Religionslärares syn på de didaktiska tillämpningarna av livsfrågor i etikundervisningen : -En invtervjustudie av fyra religionslärare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Didaktik Religion Religionslärare Etik;

  Sammanfattning : Arbetet kring hur lärare skall hantera livsfrågor och dess komplexitet av det har fått en alltmer framträdande roll i dagens skoldebatt. Denna intervjustudie undersöker i linje med studiens syfte fyra olika religionslärares sätt att arbeta med livsfrågor och vilka dilemman som uppstår kring detta i klassrummen. LÄS MER

 4. 4. Religionskunskapsundervisning i det mångreligiösa klassrummet : Utmaningar, möjligheter och upplevelser ur ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Hilding; Amanda Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Religionskunskapsundervisning; utmaningar; möjligheter; elevers upplevelser; mångreligiös;

  Sammanfattning : Dagens religionskunskapsklassrum består ofta av en heterogen grupp elever. Vi har valt att benämna ett sådant klassrum som mångreligiöst, vilket betyder att många olika religioner och livsåskådningar finns representerade i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Intoleransens vi och de andra i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; Anna Grove; [2018]
  Nyckelord :andrefiering; religion; utbildning; education; tolerans; intolerans; rasism; stereotyp;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker relevant litteratur och forskning om hur religionsundervisningen påverkar stereotypifiering och fördomar mot elever med religiös tillhörighet som avviker från normen. Med ett fokus på såväl elevers erfarenheter och på vilket sätt lärarens roll påverkar religionsundervisningen, så visar denna översikt att det finns ett strukturellt globalt problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: