Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 11 - 15 av 216 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 11. Utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nora Khalil Afifi; Jennifer Varli; [2018]
  Nyckelord :Utmaningar; religionskunskapsundervisning; religionsdidaktik; interkulturell;

  Sammanfattning : Religion är, i dagens mediala samhälle, ett mångdebatterat ämne som frekvent behandlas i media och populärkultur. Globala händelser under 2000-talet har vittnat om ett stort behov av verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att kunna analysera och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. LÄS MER

 2. 12. Mellan livsfrågor och kristendom : En enkätstudie om lågstadielärares prioriteringar i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Franzke; Emma Åström; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; lågstadiet; läroplan; religionskunskap; mångreligiositet;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vad lågstadielärare anser att religionsundervisningens syfte är samt vad de prioriterar i religionsundervisningen utifrån och utöver det centrala innehållet i religionskunskap. Lärarnas prioriteringar kopplades i studien även till mångreligiositet. LÄS MER

 3. 13. Lärares arbete med fördelning av undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Avandal; Denice Louman; [2018]
  Nyckelord :didaktik; forskning; religionsundervisning; undervisning; religion; religionskunskap; läroplan; kursplan; lärare; intervju; samhällsperspektiv; rasism; enkäter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare planerar sin religionsundervisning, hur de tolkar kursplanen, samt att lyfta fram deras tankar och pedagogiska strategier gällande sitt arbete. Metoden vi använde oss av var kvalitativa intervjuer med lärare som fick berätta om sina egna erfarenheter över arbetet med religionsundervisning. LÄS MER

 4. 14. Hur personer med schizofreni upplever att leva med sin sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Wenngren; Andersson Sofia; [2018]
  Nyckelord :Schizophrenia; experience; person; Schizofreni; upplevelse; person;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni klassas som en psykossjukdom som bidrar med en reformerad verklighetsuppfattning och som även ger nedsatta förmågor kognitivt och socialt. Schizofreni tillhör västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar. LÄS MER

 5. 15. Attitudes Towards Mental Illness : A Comparative Sample Study of Sweden contra India

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sandra Frykman; Julia Angbrant; [2018]
  Nyckelord :mental illness; attitudes; CAMI; high-income country; lower-middle-income country; culture; religion;

  Sammanfattning : This study seeks to investigate the attitudes towards mental illness in Sweden in comparison with India. To measure attitudes towards people with mental illness the questionnaire Community Attitudes Towards Mental Illness (CAMI) was used containing positive and negative statements regarding mental illness. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: