Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 16 - 20 av 190 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 16. Jag lär mig mer när jag får skådespela och se bilder och inte bara läsa : En undersökning av design för och i lärande i läromedlet Bibeläventyret utifrån ett multimodalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Ödman; [2017]
  Nyckelord :design for learning; multimodality; social semiotics; modes; semiotic resources; meaning making; transformation; design learning sequence; bible adventure; educational material; religion; didaktisk design; multimodalitet; socialsemiotik; teckensystem; semiotiska resurser; meningsskapande; transformation; design lärsekvens; bibeläventyr; läromedel; religion;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv den didaktiska designen i läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet. Syftet med studien är att visa de teckensystem som används i designen för lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet och den mening som deras semiotiska resurser erbjuder i lärandet. LÄS MER

 2. 17. Att samtala om sexualitet med cancersjuka patienter – sjuksköterskans ansvar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Hedenberg; Malin Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Cancer; sexualitet; samtal;

  Sammanfattning : Introduktion: När en individ drabbas av cancer så kan sexualiteten påverkas både fysiskt och mentalt. Samtal om sexualitet är en del av omvårdnaden och sjuksköterskan har en central roll att ta upp ämnet med cancersjuka patienter. Forskning visar att samtal om sexualitet och sexuell hälsa inte hålls med en stor del av patientgruppen. LÄS MER

 3. 18. Resurser och strategier för att motverka compassion fatigue inom sjuksköterskeyrket - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Markus Lindegårdh; Maria Götesson; [2017]
  Nyckelord :compassion fatigue; burnout; secondary traumatic stress; nurse; strategies; resources; compassion fatigue; burnout; sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; strategier; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala sjuksköterskebristen och omsättningen av sjuksköterskor är idag ett stort problem som bland annat leder till ökade kostnader och svårigheter att behålla en hög kvalitet på vården. En av anledningarna till att sjuksköterskor sjukskriver sig är den emotionella påfrestning som yrket medför. LÄS MER

 4. 19. Icke-farmakologiska interventioner för att minska preoperativ ångest hos vuxna patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Izabela Lazzaro; [2017]
  Nyckelord :Preoperative anxiety; Preoperative care; Nursing interventions; Non-pharmacological interventions; Preoperativ ångest; Preoperativ vård; Omvårdnadsåtgärder; Icke-farmakologiska interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att preoperativ ångest utgör ett vanligt förekommande problem hos patienter som skall genomgå kirurgi. Flera studier visade att den kan leda till olika postoperativa komplikationer. Det är sjuksköterskans ansvar att både identifiera och åtgärda ångest inför ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 5. 20. Religionsämnets förändring : Från att undervisa i kristendom till att undervisa om religioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Svenberg; Aya Yousif; [2017]
  Nyckelord :religion; historia; kristendomskunskap; religionskunskap; skolans utveckling;

  Sammanfattning : Studien handlar om religionsämnets utveckling över tid. Syftet med studien är att undersöka hur religionsämnets roll och inriktning förändrats i svenska skolan under perioden 1842 till 2017, genom att sammanställa forskning på området. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: