Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 21 - 25 av 190 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 21. Islam i postsekulär belysning: : En kvalitativ analys om religion och samhälle i Johannes Anyurus roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Zeljka Dusper; [2017]
  Nyckelord :Muslimer; Islam; Kvalitativ analys; Religion; Postsekulär; Offentliga rummet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att studera religion och samhälle i Johannes Anyurus roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Syftet är också att studera vilken roll religionen fyller i det offentliga rummet samt religionens förmåga att vara en konstruktiv resurs i samhället. LÄS MER

 2. 22. Vad är en same? En kritisk diskursanalys av det samiska i läroböcker för grundskolans år 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Julia Märak Leffler; [2016-02-17]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; makt; röst; aktör; samer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur föreställningar om samer konstrueras i läroböcker skrivna i enlighet med läroplan 2011, för årskurs 7-9 i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys används begreppen aktör, makt och röst för att tolka textdiskursen. LÄS MER

 3. 23. Jämställdhet i det offentliga rummet : en undersökning av Malmö stads och Botkyrka kommuns översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Lindblom; [2016]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; offentligt rum; stadsplanering; översiktsplan;

  Sammanfattning : Genom att studera hur genusfrågor framställs i stadsplaneringens dokument kan det praktiska jämställdhetsarbetet synliggöras. Alla kommuner är skyldiga att arbeta med jämställdhet och lyfta denna aspekt i översiktsplanen (ÖP). ÖP ska visa kommunens visioner för att skapa en förbättrad fysisk utformning inom kommunens gränser. LÄS MER

 4. 24. Religion och vetenskap i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Herman Ask; Sebastian Väpnargård; [2016]
  Nyckelord :Evolution; Intelligent design; Kreationism; Religion; Religionskunskap; Vetenskap;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete har vi undersökt problematiken med att arbeta med religion och vetenskap inom skolvärlden. Ämnesområdet är av många uppfattat som svårarbetat och komplicerat. Därför har vi haft som syfte att undersöka hur det kan göras och vilka bakomliggande faktorer som kan finnas för den förmodade problematiken. LÄS MER

 5. 25. Balinese nurse's experience of patient death : Viewed in the light of their cultural background

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Claudia Kegel; [2016]
  Nyckelord :Death; Bali; Culture; Nursing; Experiences; Bali-Hinduism; Död; Bali; Kultur; Vårdvetenskap; Upplevelser; Bali-Hinduism;

  Sammanfattning : Background: Nursing is a profession in which one will face death in different circumstances,and how the nurse will be affected by the death of their patient may vary with the nurses’ cultural and religious background. Bali-Hinduism is the most practised religion on Bali in Indonesia, permeating the inhabitants’ day-to-day life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: