Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 21 - 25 av 200 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 21. Att Kringgå Heder - en kvalitativ innehållsanalys av Länsstyrelsens Östergötlands förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Christina Malmgren; [2017]
  Nyckelord :Hedersvåld; Genus; Metod; Symboliskt våld; Kultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen har sin utgångspunkt i e pågående debatt om hedersvåld. Studiens syfte är utifrån kvalitativ innehållsanalys undersöka förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppsats har sin utgångspunkt i: Genusteori, Bourdieu´s teori om manlig dominans, hedersbegreppet och om kulturbegreppet. LÄS MER

 2. 22. Kulturella effekter på aktiemarknaden : En studie om volatilitet och kultur på europeiska och västerländska aktiemarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katarina Loncar; Cathérine Svanholm Hellström; [2017]
  Nyckelord :Volatilitet; Kultur; Aktiemarknad; Effekter; Neuroticism; Legalt system; Religion;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ett relativt nytt forskningsområde inom den finansiella världen är Cultural Finance. Cultural Finance tog fart som forskningsområde då de traditionella finansiella modellerna misslyckades med att förklara verkligheten. LÄS MER

 3. 23. Att uppleva sin religion på nytt : En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och förhållningssätt till religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Elin Thomelius; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; religion; coping; reflexivitet; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Ensamkommande barn har blivit ett känt begrepp i Sverige under de senaste åren, ett resultat av krig och förtryck runt om i världen. Flykten från sitt hemland, separation från sina familjer, minnen från krig och traumatiska upplevelser utgör faktorer vilket kategoriserar ensamkommande barn som en riskgrupp i samhället för utvecklandet av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 24. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 5. 25. Jag lär mig mer när jag får skådespela och se bilder och inte bara läsa : En undersökning av design för och i lärande i läromedlet Bibeläventyret utifrån ett multimodalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Ödman; [2017]
  Nyckelord :design for learning; multimodality; social semiotics; modes; semiotic resources; meaning making; transformation; design learning sequence; bible adventure; educational material; religion; didaktisk design; multimodalitet; socialsemiotik; teckensystem; semiotiska resurser; meningsskapande; transformation; design lärsekvens; bibeläventyr; läromedel; religion;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv den didaktiska designen i läromedlet Bibeläventyret Gamla testamentet. Syftet med studien är att visa de teckensystem som används i designen för lärande i Bibeläventyret Gamla testamentet och den mening som deras semiotiska resurser erbjuder i lärandet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: