Sökning: "religion forskning"

Visar resultat 21 - 25 av 217 uppsatser innehållade orden religion forskning.

 1. 21. Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? – Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Tardelius; Frida Wahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; elevinflytande; exkludering; inkludering; kognitiv utveckling; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; social förmåga; särskilda behov.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att utifrån forskning och vetenskapliga texter besvara frågeställningen: ”Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?” Processen startade med att finna nutida och relevant forskning. Målet med kunskapsöversikten var att besvara frågeställningen i någon form, samt synliggöra de problem som finns i samhällskunskapsundervisningen som i slutändan gör att elever inkluderas eller exkluderas. LÄS MER

 2. 22. Hur ser mellanstadielärare på begreppen livsfrågor och identitet kopplat till religionskunskapsämnet i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Strand; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; identitet; identitetsskapande; livsfrågor; pragmatismen; religion; religionskunskapsämnet; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på begreppen identitet och livsfrågor kopplat till religionskunskapsämnet. Frågeställningarna som arbetet grundar sig på är ”hur ser lärare att religionskunskapsämnet kan vara ett identitetsutvecklande ämne?” samt ”på vilket sätt kan lärare stimulera elever att reflektera över livsfrågor och identitet?”. LÄS MER

 3. 23. Formandet av Identitet i Muslimska skolor - Nationella och Internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Smith - Carlsson; Nicholas Tyrén; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; föräldrar; Identitet; kön; muslimska skolor; normer;

  Sammanfattning : ABSTRACT Detta är en kunskapsöversikt som ämnar redovisa forskning kring hur skolor med muslimsk profil förhåller sig till värden och normer i landet de befinner sig i. Med fokus på hur elevers identitet påverkas och formas av skolan, föräldrar och samhället. LÄS MER

 4. 24. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 5. 25. Gender is not what you see : Transgender people's experiences of identity, health and well-being- An interview study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Mood; Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transgender; Health; Identity; Empathy; Treatment; Well-being; Ethical issues; Transperson; Hälsa; Identitet; Empati; Bemötande; Välmående; Etiska problem;

  Sammanfattning : Background: In India transgender people have a legacy of representation and acceptance dating back thousands of years within the Hindu religion. However, studies show that transgender people in today’s indian society experience lack of social rights and are discriminated towards when it comes to employment, housing and healthcare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religion forskning.

Din email-adress: