Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Sociala mediers relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etik; etikundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

  Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER

 3. 3. En inkluderande undervisning i religionskunskap : En empirisk studie om hur elever används som resurser på ett inkluderande sätt i religionsundervisningen på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; inkludering; inkluderande undervisning; elever som resurser och religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har det undersökts om hur elever inkluderas och används som resurser i religionsundervisningen. Inom det inkluderande perspektivet är eleverna delaktiga, aktiva och en del av undervisningen. Men för att detta ska ske måste lärarna planera en undervisning som bjuder in till att arbeta inkluderande. LÄS MER

 4. 4. Behövs emotionell intelligens i religionskunskapsundervisningen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Ljunggren; Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Emotional intelligence; social intelligence; empathy; feelings; xenophobia; religious didactics; pedagogy; narrative methods; Emotionell intelligens; social intelligens; empati; känslor; främlingsfientlighet; religionsdidaktik; pedagogik; narrativa metoder;

  Sammanfattning : I denna studie utreds om utvecklandet av emotionell intelligens behövs i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, samt om en sådan pedagogik kan motarbeta främlingsfientlighet. I studien utreds också hur kunskap värderas i religionskunskapsundervisningen, samt i skolan i övrigt. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor och religionskunskap : En kvalitativ studie om vad livsfrågor är och hur livsfrågor används i religionsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Julia Kaasinen; [2017]
  Nyckelord :Livsfrågor; Religionsundervisning; Lärare och livsfrågor; Livsfrågor i religionsundervisningen; Religionsdidaktik; Livsfrågor i grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra grundskollärares tolkningar av begreppet livsfrågor samt hur lärare arbetar med livsfrågor i religionsundervisningen. Genom att svara på frågorna hur lärare tolkar begreppet livsfrågor, hur lärare planerar och genomför undervisning i livsfrågor samt hur stor del av religionsundervisningen som är undervisning i livsfrågor så har syftet besvarats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religionsdidaktik.

Din email-adress: