Sökning: "religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet religionsdidaktik.

 1. 1. Shejk eller terrorist, annat finns inte att välja på : En litteraturstudie om muslimsk identitet på vita duken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Hanna Romelin; [2018]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; identitet; islam; stereotyp; film;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the field of research regarding Hollywood feature films, the construction of stereotypes of Muslims and Arabs and what impact the negative stereotypes might have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. LÄS MER

 2. 2. Att bjuda in eller stänga ute : En religionsdidaktisk studie av inkludering i religionskunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Hasselrot; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsdidaktik; lärmiljö; inkludering; exkludering; delaktighet; etablerade och outsiders; etnografi;

  Sammanfattning : This study aims to examine whether or not teachers of religious studies in Swedish high schools manage to create an including atmosphere in the classroom, and what they are doing to achieve it. The research has been done by participant observation and is of a qualitative nature, where six different lessons taught by six different teachers have been examined and analysed. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers relevans i etikundervisningen : En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etik; etikundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för ämnet religionsdidaktik för årskurs fyra till sex ingår etik som ett undervisningsmoment. Vad detta moment inbegriper är otydligt och den undervisande läraren har oftast fritt spelrum vad gäller innehållet. LÄS MER

 4. 4. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

  Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER

 5. 5. En inkluderande undervisning i religionskunskap : En empirisk studie om hur elever används som resurser på ett inkluderande sätt i religionsundervisningen på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; inkludering; inkluderande undervisning; elever som resurser och religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har det undersökts om hur elever inkluderas och används som resurser i religionsundervisningen. Inom det inkluderande perspektivet är eleverna delaktiga, aktiva och en del av undervisningen. Men för att detta ska ske måste lärarna planera en undervisning som bjuder in till att arbeta inkluderande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet religionsdidaktik.

Din email-adress: