Sökning: "rendering"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet rendering.

 1. 1. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 2. 2. Image Quality-Driven Level of Detail Selection on a Triangle Budget

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Arlebrink; Fredrik Linde; [2018]
  Nyckelord :Image-Quality; Triangle Budget; Level of Detail; Simplification;

  Sammanfattning : Background. Level of detail is an optimization technique used by several modern games. The level of detail systems uses simplified triangular meshes to determine the optimal combinations of 3D-models to use in order to meet a user-defined criterion for achieving fast performance. LÄS MER

 3. 3. “Ibrahimović vs Svensson” : En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lo Hägerfelth; [2018]
  Nyckelord :Journalism; media; sports; football; soccer; Sweden; racism; hegemony; national identity; framing; Journalistik; media; sport; idrott; fotboll; Sverige; rasism; hegemoni; nationell identitet; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is "under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names different then swedish football players with swedish names. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av CRI hos Tunable White-armaturer : En undersökning av armaturtillverkares specifikation av Tunable white-armaturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Joakim Hällvall; Sebastian Gill; [2018]
  Nyckelord :tunable-white; dynamic light; color rendering index; color temperature; human centric lighting; tunable-white; dynamiskt ljus; färgåtergivning; färgtemperatur; human centric lighting;

  Sammanfattning : Tunable white-armaturer utgör idag en stor del av marknaden och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Då många leverantörer idag producerar och marknadsför sina egna lösningar för att skapa ett dynamiskt ljus kan det vara svårt att veta vilken standard dessa lösningar håller och hur väl den tekniska specifikationen stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Stereo-to-Five Channels Upmix Methods, Implementation and Comparative Study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :PANTELEIMON PAPASTERGIOU; [2018]
  Nyckelord :patial audio; spatial enhancenment; upmix; primary ambience extraction; adaptive filtering;

  Sammanfattning : The aim of several 3D audio concepts and products is to create a more immersive, engaging and natural-sounded listening experience. Emerging audio signal process-ing techniques, make it possible for regular stereo recordings to be compatible and reproduced with multichannel home theatre or automotive loudspeaker audio systems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rendering.

Din email-adress: