Sökning: "rent determination"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden rent determination.

 1. 1. Åldersbestämning av unga individer vid rättsfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Ahlén; Niclas Berntsson; [2017-05-19]
  Nyckelord :Åldersbestämning; Patientsäkerhet; konventionell röntgen; datortomografi; magnetkamera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersbestämning kan göras i rent medicinskt syfte men de stora flyktingvågorna de senaste åren har lyft fram nödvändigheten av åldersbestämning i rättsmedicinskt syfte. Den vanligaste metoden som används är konventionell röntgen av hand och handled där atlasmetoden av Greulich & Pyle appliceras. LÄS MER

 2. 2. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 3. 3. Development and Testing of the LOVES Spectrograph

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Petter Thorén; [2016]
  Nyckelord :Atomic Physics; Intrumentation; Spectroscopy; Spectrograph; UV; Ultra-Violet; Wavelengths; Vacuum; Echelle; Iron; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report we present the testing and development made using the Lund Observatory Vacuum Echelle Spectrograph (LOVES) during the last few years. Hardware development includes an assembly from base components due to relocation and necessary calibrations of the optics. LÄS MER

 4. 4. Avvägningen mellan våldsutsatta barns behov av kontinuitet och återförening vid vårdnadsöverflyttningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aulona Rrecaj; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; kontinuitet; stabilitet; återförening; vårdnadsöverflyttning; family law; administrative law; social and welfare law; continuity; stability; reunion; costody transfers; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om barnets bästa framhålls i både svensk nationell rätt och i internationella konventioner. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barnet, så som barnets boende, umgänge och vårdnad. LÄS MER

 5. 5. Den dopade motionären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Mattisson; [2014]
  Nyckelord :anti-doping law; anti-doping; doping; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska lagstiftaren betraktar doping som ett oönskat beteende vilket på olika sätt bör bekämpas. År 1991 infördes en särskild dopinglag, lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Till stöd för ett rättsligt dopingförbud anfördes argument om skydd för folkhälsa och minskad dopingrelaterad kriminalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rent determination.

Din email-adress: