Sökning: "repetition"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet repetition.

 1. 1. Vilken roll har läxan i matematikundervisningen? : En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Wallström; Sofia Blomberg; [2018]
  Nyckelord :mathematics homework; homework; mathematics teaching in Sweden; definition of homework; and homework purpose; matematikläxa; läxa; matematikundervisning i Sverige; läxans definition; läxans syfte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa om, varför och hur några lärare i årskurserna 1-3 anser sig arbeta med matematikläxor. Syftet är även att undersöka dessa lärares definition av läxa samt att utifrån det samlade resultatet identifiera möjligheter och hinder med matematikläxa. LÄS MER

 2. 2. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2018]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 3. 3. "Flera av dem har aldrig sett en karta" : Lärarröster om geografiundervisning med nyanlända i klassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Victoria Hellström; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; SO-undervisning; ämnesrelaterat språk; geografiundervisning;

  Sammanfattning : Studien efterfrågar en förståelse om lärares arbete med de utmaningar som finns inom geografiundervisningen i klasser där det går nyanlända elever. Vidare även kunskap om hur klassens undervisning påverkas samt hur lärarens lektioner genomförs när de här förutsättningarna existerar. LÄS MER

 4. 4. Vad är en konflikt för dig? - En kvalitativ intervjustudie om elevers upplevelser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Itkes Sznap; [2017-11-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Nonviolente communication; Styrdokument; Intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis attempts to illustrate how students experience conflicts. By connecting student experiences to the school’s social agenda, the importance of conflict management at the schools was highlighted. Subsequent student interviews enabled mapping of student strategies for dealing with, and understanding conflicts. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan ordinlärning, ansträngning och fonologiskt minne: en studie av galvanisk hudrespons

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elma Ganibegovic; Victoria Hoang; [2017-08-11]
  Nyckelord :ordinlärning; ansträngning; galvanisk hudrespons; fonologiskt minne; psykofysiologi; word learning; effort; galvanic skin response; phonological memory; psychophysiology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between word learning, effort and phonological memory. Twenty college students learned words in Latin through a slideshow. Effort was measured during baseline, word learning and word test, via two values of galvanic skin response: global mean value and numbers of peaks per minute. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet repetition.

Din email-adress: