Sökning: "repetition"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet repetition.

 1. 1. Vilken roll har läxan i matematikundervisningen? : En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Wallström; Sofia Blomberg; [2018]
  Nyckelord :mathematics homework; homework; mathematics teaching in Sweden; definition of homework; and homework purpose; matematikläxa; läxa; matematikundervisning i Sverige; läxans definition; läxans syfte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa om, varför och hur några lärare i årskurserna 1-3 anser sig arbeta med matematikläxor. Syftet är även att undersöka dessa lärares definition av läxa samt att utifrån det samlade resultatet identifiera möjligheter och hinder med matematikläxa. LÄS MER

 2. 2. Vad är en konflikt för dig? - En kvalitativ intervjustudie om elevers upplevelser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Itkes Sznap; [2017-11-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Nonviolente communication; Styrdokument; Intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis attempts to illustrate how students experience conflicts. By connecting student experiences to the school’s social agenda, the importance of conflict management at the schools was highlighted. Subsequent student interviews enabled mapping of student strategies for dealing with, and understanding conflicts. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan ordinlärning, ansträngning och fonologiskt minne: en studie av galvanisk hudrespons

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elma Ganibegovic; Victoria Hoang; [2017-08-11]
  Nyckelord :ordinlärning; ansträngning; galvanisk hudrespons; fonologiskt minne; psykofysiologi; word learning; effort; galvanic skin response; phonological memory; psychophysiology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between word learning, effort and phonological memory. Twenty college students learned words in Latin through a slideshow. Effort was measured during baseline, word learning and word test, via two values of galvanic skin response: global mean value and numbers of peaks per minute. LÄS MER

 4. 4. Självinitierade reparationer i svenska uppgiftsorienterade dialoger

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Khalid Lawin; [2017-08-02]
  Nyckelord :psykolingvistik; disfluenser; självinitierade reparationer; reparationstyper; redigeringsuttryck; map task; uppgiftsorienterad;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar fall där talare repeterar, modifierar eller startar om ett yttrande, härkallade för reparationer. Jag använder en vedertagen modell för att kartlägga hur svenska gymnasieelever utför reparationer i uppgiftsorienterade dialoger. LÄS MER

 5. 5. The Visual Embodiment of Gender and Ethnicity In Public Service News : A Study of SVT Nyheter’s online news

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Nilofar Rayegani; [2017]
  Nyckelord :Representation; gender; ethnicity; SVT; public service; embodiment; visual culture;

  Sammanfattning : The representation of gender and ethnicity in the media has been widely acknowledged by scholars. Numerous studies have highlighted the underrepresentation of women and people of different ethnicities in news media, addressing not only the small number of their presence, but the way they are generalized and stereotyped through certain characteristics. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet repetition.

Din email-adress: