Sökning: "reproductive work"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden reproductive work.

 1. 1. Social determinants of contraceptive use among young women in Kenya

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Elodie Paquette; [2018]
  Nyckelord :family planning; youth; Kenya; social determinants of health; long-acting reversible contraceptives; reproductive health;

  Sammanfattning : Contraceptive use has far-reaching social and health benefits for women in low and middle-income countries. While socioeconomic factors are known to be associated with contraceptive use, few studies on this topic have focused specifically on young women, whose reproductive health is a target of the Sustainable Development Goals and the Family Planning 2020 agenda. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans roll i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Olsson; Helena Tengvall; [2018]
  Nyckelord :Midwife in school education; Midwifery health promotion; Public health work; Needs of midwife; Collaboration; Sexual education; Excellence.; Barnmorskan i skolan; Barnmorskans hälsofrämjande folkhälsoarbete; Behov av barnmorskan; Samarbete; Sex- och samlevnadsundervisning; Spetskompetens.;

  Sammanfattning : Background: Today, most of the sex education takes place in school. Studies shows shortcomings in this education and that students experience shortage of the knowledge wanted regarding this subject. Research has also shown that young people prefer to accomplish sex education with someone who feels comfortable and has good knowledge of the subject. LÄS MER

 4. 4. Zoo animal welfare assessment : a review of current research and protocols concerning welfare assessment and feasibility of application in a zoo environment

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Veronica Samelius; [2018]
  Nyckelord :welfare assessment; zoo; assessment protocols; animal welfare; Welfare Quality®;

  Sammanfattning : Modern zoos work with conservation, education and research which are all affected by the welfare status of the animals. This makes animal welfare assessment in a zoo environment important. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Sammanfattning : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reproductive work.

Din email-adress: