Sökning: "resiliens"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet resiliens.

 1. 1. Betydelsen av känslomässigt stöd - En kvalitativ studie om känslomässigt stöd före, under och efter familjehemsplacering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stenvall; [2018-06-21]
  Nyckelord :Familjehem; familjehemsplacering; känslomässigt stöd; anknytning; resiliens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varifrån unga vuxna, som i sin barndom eller ungdom varit familjehemsplacerade, har fått känslomässigt stöd före, under och efter sin familjehemsplacering. Frågeställningarna i studien har därmed varit (1) var eller hos vem har deltagarna hittat sitt känslomässiga stöd före, under och efter familjehemsplaceringen och varifrån får de det idag? Vilken roll har biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och socialtjänst i det känslomässiga stödet? Och (2) hur har det känslomässiga stödet, eller avsaknaden av detta, påverkat dem? Studien har följt ett socialkonstruktivistiskt och hermeneutiskt perspektiv och som metoder har semistrukturerade intervjuer och narrativ analys använts. LÄS MER

 2. 2. A simulation and machine learning approach to critical infrastructure resilience appraisal : Case study on payment disruptions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Anna Samstad; [2018]
  Nyckelord :Data mining; resilience measure; attribute selection; error rate; classification; Datautvinning; resiliensmått; attributval; simulering; felfrekvens; klassificering;

  Sammanfattning : This study uses a simulation to gather data regarding a payment disruption. The simulation is part of a project called CCRAAAFFFTING, which examines what happens to a society when a payment disruption occurs. LÄS MER

 3. 3. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 4. 4. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Resiliensbegreppet i svensk kommunal krishantering – Fallstudie av UNISDR:S kampanj Making Cities Resilient

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Håkan Niva; [2018]
  Nyckelord :Resiliens; Making Cities Resilient; UNISDR; krishantering; kommuner; decentralisering; nätverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global risks from disasters are increasing, and with more urbanization more resources are now spent on planning and preventive actions. This has led to increased interest in working with the concept of resilience. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet resiliens.

Din email-adress: