Sökning: "resource based view"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden resource based view.

 1. 1. Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Carolina Balboa Alvarez; [2018]
  Nyckelord :estrangement; personification; Francisco Tario; the neo-fantastic; the uncanny; expanded reality.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : RESUMEN Una de las características esenciales de la literatura fantástica es la lucha contra las formas habituales de representación. Un claro ejemplo de ello es la obra cuentística del mexicano Francisco Tario. LÄS MER

 2. 2. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Larsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; kapacitetsteori; skogliga livsmedelsresurser; beredskap; civilt försvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen ser ut. Bakgrunden till detta är att Sverige för första gången sedan början av 2000-talet har påbörjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar, där livsmedelsberedskapen är en aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. Bakom datorskärmarna - En flerfallsstudie om spelutvecklingsföretags dynamiska kapabiliteter inom ramen för den resursbaserade teorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Krottler; Nicholas Roovete; Magnus Johnsson Wallin; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Capabilities; Resource-Based View; Survival; Resources; Capabilities; Dynamiska kapabiliteter; Resursbaserad teori; Överlevnad; Resurser; Kapabiliteter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to further contribute on the theory of dynamic capabilities, integrated in the resource-based theory, by investigating how resources generate dynamic capabilities. Furthermore, the study aims to investigate how the resources and dynamic capabilities affect a company's ability to survive over time. LÄS MER

 4. 4. Methodology evaluation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lindskog Anette; [2018]
  Nyckelord :SWOT analysis; RBV; resource based view; evaluation criterias; strengths; weaknesses; use; VRIO;

  Sammanfattning : In this paper, I investigate the use of SWOT analysis and the resource based view as tools to elaborate a business plan and in academic research by assessing the two methods’ strengths and weaknesses.   I found that SWOT analysis is useful to structure and prioritise information in a short and concise way. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vara involverade i barnmisshandelsfall : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolé Evensson; Sara Pettersson; [2017]
  Nyckelord :child abuse; experience; nursing; registered nurse; barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet resource based view.

Din email-adress: