Sökning: "reward management case study"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden reward management case study.

 1. 1. Herding cats - A holistic study of management control in the context of a professional service firm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tom Mäkelin; Johan Kjellson; [2016]
  Nyckelord :Professional service firm; Knowledge-intensive firm; Management control as a package; Management control systems; MCS;

  Sammanfattning : Professional service firms (PSFs) make up an increasingly important part of the global economy.The knowledge-intensive nature of these firms does however contribute to management control challenges. Conducting a single-case study on a law-firm, the contextual challenges' impact on the management control package was examined. LÄS MER

 2. 2. Determining CMMS needs in an industrial group

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Viktor Nilsson; Simon Östberg; [2016]
  Nyckelord :CMMS; Maintenance; TPM; Preventive Maintenance; Underhållssystem; Underhåll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In order for manufacturing companies to stay competitive today, it is important to continuously strive towards eliminating any sources of waste. One of the tools to address waste elimination is to work with Total Productive Maintenance (TPM), which essentially is a structured way of improving the company’s machine reliability and production effectiveness through enhancing the sites maintenance operations. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem och motivation : En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; Gabriel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; construction industry; employer; employee; Belöningssystem; motivation; byggbranschen; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschenFörfattare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes PeterssonProgram: Civilekonomprogrammets controllerfördjupningExaminator: Elin FunckHandledare: Natalia SemenovaInstitution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i VäxjöBakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystemets användning och effektivitet : En fallstudie av ettkommunalt bostadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marika Hulkkonen; Fredrik Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; municipal housing company; Swedish local goverment act.; Belöningssystem; motivation; kommunalt bostadsbolag; kommunallagen.;

  Sammanfattning : Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystemsyftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning ocheffektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ettkommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges ikommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunalabostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas den autonoma och kontrollerade motivationen av budgetlös styrning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna E Block; Eva Forssell; [2016]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; decentralization; management by objectives; reward systems; autonomous motivation; controlled motivation; Self Determination Theory; Budgetlös styrning; decentralisering; målstyrning; belöningssystem; autonom motivation; kontrollerad motivation; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Syfte: Med utgångspunkt från Self Determination Theory belysa hur den autonoma och kontrollerade motivationen påverkas hos medarbetare då företag arbetar budgetlöst med avseende på decentralisering, målstyrning och belöningssystem. Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv där fenomenet som studerats ses vara av socialkonstruktivistisk art. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reward management case study.

Din email-adress: