Sökning: "reward management case study"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden reward management case study.

 1. 1. Att tala eller tiga? : Om kritik och dess konsekvenser för lärare inom skolans organisation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Svahn; [2017]
  Nyckelord :ethics; freedom of speech; New Public Management; upper secondary education; Whistleblowing; Sweden; etik; gymnasieskolan; New Public Management; Whistleblowing; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : In the light of overall democratic and normative values for Swedish education, including freedom of expression, the aim of this study was to examine how teachers’ critical comments on a school organization at upper secondary level (post-16 education) can be received and possible implications for teachers who express such criticism and for the school organization. The questions focused on criticism in relation to the core values of education and freedom of expression, in a policy context of marketization of the Swedish school system. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 3. 3. Herding cats - A holistic study of management control in the context of a professional service firm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tom Mäkelin; Johan Kjellson; [2016]
  Nyckelord :Professional service firm; Knowledge-intensive firm; Management control as a package; Management control systems; MCS;

  Sammanfattning : Professional service firms (PSFs) make up an increasingly important part of the global economy.The knowledge-intensive nature of these firms does however contribute to management control challenges. Conducting a single-case study on a law-firm, the contextual challenges' impact on the management control package was examined. LÄS MER

 4. 4. Determining CMMS needs in an industrial group

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Viktor Nilsson; Simon Östberg; [2016]
  Nyckelord :CMMS; Maintenance; TPM; Preventive Maintenance; Underhållssystem; Underhåll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In order for manufacturing companies to stay competitive today, it is important to continuously strive towards eliminating any sources of waste. One of the tools to address waste elimination is to work with Total Productive Maintenance (TPM), which essentially is a structured way of improving the company’s machine reliability and production effectiveness through enhancing the sites maintenance operations. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem och motivation : En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; Gabriel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; construction industry; employer; employee; Belöningssystem; motivation; byggbranschen; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschenFörfattare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes PeterssonProgram: Civilekonomprogrammets controllerfördjupningExaminator: Elin FunckHandledare: Natalia SemenovaInstitution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i VäxjöBakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reward management case study.

Din email-adress: