Sökning: "reward management case study"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden reward management case study.

 1. 1. Herding cats - A holistic study of management control in the context of a professional service firm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tom Mäkelin; Johan Kjellson; [2016]
  Nyckelord :Professional service firm; Knowledge-intensive firm; Management control as a package; Management control systems; MCS;

  Sammanfattning : Professional service firms (PSFs) make up an increasingly important part of the global economy.The knowledge-intensive nature of these firms does however contribute to management control challenges. Conducting a single-case study on a law-firm, the contextual challenges' impact on the management control package was examined. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem och motivation : En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; Gabriel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; construction industry; employer; employee; Belöningssystem; motivation; byggbranschen; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschenFörfattare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes PeterssonProgram: Civilekonomprogrammets controllerfördjupningExaminator: Elin FunckHandledare: Natalia SemenovaInstitution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i VäxjöBakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystemets användning och effektivitet : En fallstudie av ettkommunalt bostadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marika Hulkkonen; Fredrik Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; municipal housing company; Swedish local goverment act.; Belöningssystem; motivation; kommunalt bostadsbolag; kommunallagen.;

  Sammanfattning : Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystemsyftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning ocheffektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ettkommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges ikommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunalabostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas den autonoma och kontrollerade motivationen av budgetlös styrning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna E Block; Eva Forssell; [2016]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; decentralization; management by objectives; reward systems; autonomous motivation; controlled motivation; Self Determination Theory; Budgetlös styrning; decentralisering; målstyrning; belöningssystem; autonom motivation; kontrollerad motivation; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Syfte: Med utgångspunkt från Self Determination Theory belysa hur den autonoma och kontrollerade motivationen påverkas hos medarbetare då företag arbetar budgetlöst med avseende på decentralisering, målstyrning och belöningssystem. Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv där fenomenet som studerats ses vara av socialkonstruktivistisk art. LÄS MER

 5. 5. Empowerment job design and satisfaction of the blue-collars’ motivational needs : A case study of Étoile du Rhône and Rastatt Mercedes-Benz factories

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Edouard de Willermin; Hong Nguyen; [2015]
  Nyckelord :assembly line system; automotive industry; blue-collars; empowerment; Job Design; motivation; motivational needs; need satisfaction;

  Sammanfattning : The main purpose of this research is to study the impact of the empowerment Job Design (JD) techniques on the satisfaction of the blue-collars’ motivational needs in the context of assembly line system in the automotive industry. We have developed this purpose aiming to make a theoretical contribution due to the fact that only a few studies were developed and were linked to the empowerment model developed by Conger and Kanungo (1988) which is a JD model relevant for the context of assembly line work which is qualified as repetitive and monotone. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reward management case study.

Din email-adress: