Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Perlander; [2017-11-03]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; Lärarskap; Kunskapsbas; Ämneskunskap; Didaktisk innehållskunskap; Läroplanskunskap; Kollegiala samtal; Erfarenhet; undervisningsplanering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att belysa fysiklärares undervisning. Det som ska undersökas är lärarnas uppfattning av hur ämnet fysik omsätts i undervisningspraktik och vad som påverkar de val de gör i sin planering.Teori:Studien utgår ifrån teorier kring didaktik och ledarskap samt teorier om lärares kun-skapsbas och kollegialt lärande. LÄS MER

 2. 2. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av vården av ett cancersjukt barn : En kvalitativ metod med analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Doris Ring; [2017]
  Nyckelord :Child cancer; Blog; Family-centered care; Parents; Experiences; Barncancer; Blogg; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det otänkbara; ett barn får en cancerdiagnos. Diagnosen medför lidande hos hela familjen och skapar en osäkerhet i föräldrarollen. LÄS MER

 4. 4. Folkvandringstiden-en orolig tid : Debatten om kristiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Amanda Lithman; [2017]
  Nyckelord :Archeology; debate; crises; migration period;

  Sammanfattning : The migration period was played out during 400-550 AD. This period has also been called the Norths golden era. This is because of the substantial number of gold and jewellery finds from this period. Archaeologists has since the 1930s been debating if the migration period was a time of crisis. LÄS MER

 5. 5. Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Pilwind; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access limted control; objektifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ring.

Din email-adress: