Sökning: "ring"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet ring.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. Camera Interaction in Elevator Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
  Nyckelord :Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. LÄS MER

 3. 3. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 4. 4. This paper sure is a brass ring!  : A quantitative study on the effect of context for non-native students’ interpretation of English idioms.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Halling; [2018]
  Nyckelord :idiom; interpretation; non-native students; context; Sweden; figurative meaning; familiarity; transparency;

  Sammanfattning : Idioms are a big part of languages but can cause trouble for communication, especially for non-native speakers of a language. Interpreting idioms correctly means that one must derive a figurative meaning from words that individually mean something else. LÄS MER

 5. 5. Idrottsspecifik plyometrisk markträning : Ett sätt för konståkare att hoppa högre på is

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erica Ring; Josephine Vilenius; [2018]
  Nyckelord :plyometrisk träning; konståkning; explosivitet; hopp; hopphöjd; tränarlänkkonståkning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att se om ett plyometriskt idrottspecifikt belastat träningsprogram har inverkan på hopphöjd inom konståkning. Det sekundära syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan hopphöjden i enkel axel (1A) på is, 1A på mark, CMJ(a) och SJ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ring.

Din email-adress: