Sökning: "rinkebysvenska"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rinkebysvenska.

 1. 1. Suburban Swedish maturing : Examining variation and perceptions among adult speakers of Swedish contemporary urban vernacular

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nathan Young; [2014]
  Nyckelord :Rinkeby Swedish; slang; Suburban Swedish; contemporary urban vernacular; normalized pairwise variability index; nPVI; prosodic rhythm; linguistic artifacts; sociophonetic variation; meta-pragmatic stereotypes; prestige forms; rinkebysvenska; förortsslang; förortssvenska;

  Sammanfattning : Up to now, adolescent speakers have been the primary focus when researching contemporary variation in the language of Sweden’s urban areas. This study contributes to the growing body of research on the topic by examining and reporting on adult speakers of what is here referred to as förortssvenska (English: Suburban Swedish). LÄS MER

 2. 2. Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Gadban; [2010]
  Nyckelord :Social constructionist perspective; language use; syncretic identity; swedish language of Rinkeby; socialkonstruktionistiskt perspektiv; språkbruk; synkretisk identitet; rinkebysvenska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Multiethnische Jugendsprache und ihre Übersetzung : Zur deutschen Übersetzung von Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Beatrice Lauper Åhmark; [2008]
  Nyckelord :Multiethnische Jugendsprache; Ethnolekt; Übersetzung; multietniskt ungdomsspråk; rinkebysvenska; översättning; Khemiri;

  Sammanfattning : The present text examines the translation of multiethnic youth language in Jonas Hassen Khemiri’s novel Ett öga rött (One Eye Red). Khemiri’s language is analysed, its function described and compared with the German translation of the book using representative text excerpts. LÄS MER

 4. 4. Gringo - en språklig förnyare men hur? : En genre- och stilanalys av ett nytt samhällsmagasin över kulturgränser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Johanna Staaf; [2006]
  Nyckelord :interkulturell retorik rinkebysvenska standardspråk humor genre tidning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rinkebysvenska.

Din email-adress: