Sökning: "riskåtgärder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet riskåtgärder.

 1. 1. Förstudieutredning till rationalisering av lyfthjälpmedelsframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Volvo GTO i Umeå används dagligen ett stort antal lyfthjälpmedel i produktionen. Lyfthjälpmedlen förenklar lyft av stora och tunga detaljer så att produktionen håller ett bra tempo utan att personalens hälsa sätts ur spel. Tillverkningen sker i företagets egen verkstad där personal med lång erfarenhet producerar lyftarna. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskåtgärder.

Din email-adress: