Sökning: "risk reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden risk reduction.

 1. 1. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 2. 2. Effekten av mindfulnessbaserade interventioner på vikt- och kroppsbekymmer hos ungdomar och unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Angelica Dersell; Anna Strid; [2017-06-07]
  Nyckelord :mindfulness; mindfulnessbaserad intervention; MBCT; MBSR; ätstörningar; viktoch kroppsbekymmer; anorexia nervosa; bulimia nervosa; mindfulness-based intervention; eating disorders; weight- and shape concern;

  Sammanfattning : Title: The Effect of Mindfulness-Based Interventions on Weight- andShape Concerns in Adolescents and Young AdultsAuthor: Angelica Dersell and Anna StridSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 ECTSDate: April 05, 2017Background: Eating disorders have a relatively high prevalence in the Swedish population,with 1% for anorexia nervosa and 2% for bulimia nervosa. The diseases contribute toincreased morbidity and mortality and therefore it is important to prevent eating disorders. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av inavel hos våra husdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johanna Viklund; [2017]
  Nyckelord :inavel; inavelsdepression; husdjur; ny inavel; gammal inavel;

  Sammanfattning : Inavel ökar antalet homozygota loci i populationen vilket ökar risken för att skadliga reces-siva alleler kommer till uttryck. Detta påverkar individens fitness och kan leda till inavels-depression. LÄS MER

 4. 4. En giftfri konstgräsplan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ville Nyström; Kajsa Odelgard; Clara Pierrou; Andreas Eriksson; Alexander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Artificial turf; granules; EPDM; R-EPDM; SBR; VOC; oral intake; health;

  Sammanfattning : EPDM and R-EPDM granules are used as infill on all of the artificial football fields in Uppsala. The aim of the study was to establish possible health risks related to the infill for players on artificial turf in Uppsala. Furthermore the aim was to investigate the possible ecotoxicological effect on surrounding waterways by the infill material. LÄS MER

 5. 5. Combating Urban Hazard: A Qualitative Study of Disaster Preparedness in Dhaka, Bangladesh

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Prapti Chowdhury; [2017]
  Nyckelord :Dhaka; Urban Hazard; Earthquake; Fire Hazard; Waterlogging; Disaster Risk Reduction Policy; Pressure Model; Release Model; Social Sciences;

  Sammanfattning : The research presents the disaster risk reduction landscape and identifies the urban hazard faced by residents in Dhaka. The aim is to analyze the concept of preparedness for vulnerability related to urban hazard by describing possible contemporary complications in both policies and practice. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet risk reduction.

Din email-adress: