Sökning: "risk reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade orden risk reduction.

 1. 1. Arbetsomfördelning inom offentlig sektor : En fallstudie kring hur minskad arbetsbelastning påverkar upplevelsen av stress, motivation och kvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Hanna Lannemyr; Ellen Bergh; [2018]
  Nyckelord :workload; stress; motivation; quality; healthcare personnel; nurse; job distribution; work environment; arbetsbelastning; stress; motivation; kvalité; vårdpersonal; sjuksköterska; arbetsomfördelning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste årtiondena har kostnadseffektivisering inom den offentliga vårdsektorn inneburit förändringar vilket ökat arbetskraven i form av fler arbetsuppgifter i förhållande till tillgängliga resurser. Kombinationen av hög arbetsbelastning, tidspress och ökad vårdtyngd är bidragande faktorer till ökad stress, minskad motivation samt bristande kvalité inom vården. LÄS MER

 2. 2. Markanvisningar som riskhanteringsverktyg : En studie om effektivare riskhantering under kommunal planläggning av nya utvecklingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mika Bäckelie; [2018]
  Nyckelord :Markanvisningstävling; Riskhantering; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Urban development is a comprehensive practice, especially today considering the modern ambitions of city densification. Managing risks associated with spatial planning are vital for a sustainable and safe societal growth, yet often subject to challenging trade-offs between efficiency and safety. LÄS MER

 3. 3. Decentralization: a double-edged sword? : A comparative case study on decentralization and its influence on ethnic conflict and secessionism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Andrés Durante; [2018]
  Nyckelord :decentralization; ethnic conflict; secessionism; autonomy; power sharing;

  Sammanfattning : This study evaluates the influence of decentralization on ethnic conflict and secessionism. There is little agreement in the existing literature, as several scholars argue for regional autonomy as an effective method of conflict resolution while other scholars argue that decentralization exacerbates ethnic conflict by reinforcing ethnic identities and promoting ethnic mobilization. LÄS MER

 4. 4. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 5. 5. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet risk reduction.

Din email-adress: