Sökning: "risk reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden risk reduction.

 1. 1. Decentralization: a double-edged sword? : A comparative case study on decentralization and its influence on ethnic conflict and secessionism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Andrés Durante; [2018]
  Nyckelord :decentralization; ethnic conflict; secessionism; autonomy; power sharing;

  Sammanfattning : This study evaluates the influence of decentralization on ethnic conflict and secessionism. There is little agreement in the existing literature, as several scholars argue for regional autonomy as an effective method of conflict resolution while other scholars argue that decentralization exacerbates ethnic conflict by reinforcing ethnic identities and promoting ethnic mobilization. LÄS MER

 2. 2. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 3. 3. Water holding capacity and viscosity of ingredients from oats : the effect of b-glucan and starch content, particle size, pH and temperature

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Berggren; [2018]
  Nyckelord :Oats; β-glucan; water holding capacity; viscosity; Solvent Retention Capacity; Rapid Viscosity Analyzer;

  Sammanfattning : Oats is a crop that contains a high amount of fiber, protein and fat, but like all other crops it contains mostly starch. In this study the focus has been oat flours and brans with different b-glucan content. LÄS MER

 4. 4. Developing Data Extraction and Dynamic Data Visualization (Styling) Modules for Web GIS Risk Assessment System (WGRAS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Assefa; [2018]
  Nyckelord :Geographical Information Systems; GIS; Disaster Risk Management; web GIS; Volunteered Geographic Information VGI ; Map Visualization and styling; Geo-spatial data extraction; OpenStreetMap OSM ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interactive web-GIS tools play an important role in determining disaster risk assessment which ultimately result in reduction of unexpected damages, cost and saves millions of lives. Disaster management practitioners largely benefited information at their disposal about location where possible incidents are eminent, anticipate the impact and project possible outcomes to help mitigate and organize proper response. LÄS MER

 5. 5. Skadereducerande arbete med kvinnor i aktivt substansbruk i Vancouver, Kanada

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Kjellbom; Johanna Löwenborg; [2018]
  Nyckelord :kvinnor; motiv; risk; skadereduktion; substansbruk; upplevelser; Vancouver;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur de intervjuade socialarbetarna beskriver sina upplevelser av att jobba utifrån skadereduktion med kvinnor i aktivt substansbruk, samt hur de motiverar sitt skadereducerande arbete med denna målgrupp. Då skadereduktion inte är särskilt utbrett i Sverige, har materialet till denna uppsats samlats in i Vancouver, Kanada. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet risk reduction.

Din email-adress: